28 Laitevalmistaja luo perustan hygieeniselle elintarviketuotannolle

Elintarviketuotannon lähtökohtana on hygieeninen toimintaympäristö ja laitteet. Koneissa ja laitteissa on suuri määrä ongelmallisia kohtia, joihin paras lääke on säännöllinen ja tehokas pesu. Käytännössä pesu ei kuitenkaan aina ole niin helposti tehty kuin sanottu. Pian päättyvä Hygieeniset laitteet elintarviketeollisuudessa -hanke on tuonut osviittaa muun muassa siihen, miten laitevalmistajat voivat kehittää ratkaisuja ongelmakohtiin.

Hygienia on tehdas- ja laitesuunnittelijoiden ja koko elintarviketeollisuuden yhteinen etu. Jos asioita ei ole ajateltu hygienian kannalta, muun muassa puhdistustoimet vaikeutuvat huomattavasti. Se näkyy alentuneessa hygieniatasossa ja tuotantokustannuksissa. Vastuu hygieenisistä laitteista on yhteisesti elintarviketeollisuuden laitevalmistajilla, laitteiden ylläpitäjillä, siivous- ja kunnossapitohenkilökunnalla, pesuainetoimittajilla ja elintarvikevalmistajilla.
Parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi vaaditaan yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken niin suunnittelussa, käytössä kuin ylläpidossakin. VTT Biotekniikan koordinoima HYGILA -projekti on edistänyt tätä yhteistyötä merkittävästi mm. tuottamalla tietoa siitä, miten hygieniatasoa voidaan parantaa elintarviketeollisuuden ongelmallisissa laitteissa.
Projektiin osallistuivat VTT:n lisäksi Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Elintarvikkeiden tutkimussäätiö ja teollisuuspartnereina kaksi laitevalmistajaa, kaksi pesu- ja desinfiointiainevalmistajaa sekä kaksi siivous- ja kunnossapitoyritystä. Elintarviketeollisuus oli mukana projektiin osallistuvien yritysten asiakasyrityksinä, joissa tehtiin projektiin liittyviä tutkimuksia. Hankkeen rahoittajana oli Tekes, mutta myös osallistujat rahoittivat hanketta.

Ideoita laitesuunnitteluun

Tiedon kokoamiseksi 184 suomalaiseen elintarvikeyritykseen lähetettiin kysely laitehygieniasta. Vastauksia saatiin noin neljännekseltä, ja suurin vastaajaryhmä oli yritysten laatupäälliköt/hygieniavastaavat. Ongelmallisimmiksi laitteiksi koettiin pakkauskoneet, kuljettimet, annostelukoneet, jäähdyttimet ja siivutuskoneet.
Vastauksissa toivottiin muun muassa selkeyttä laitteiden rakenteisiin, mahdollisimman helppoa purettavuutta ja koottavuutta, kotelosuojien vaivatonta irrotettavuutta, laitteiden pesunkestävyyttä ja helppoa pestävyyttä.
— Yhteenvetona kyselystä jäi käteen muutamia hyviä ideoita laitesuunnittelun avuksi, laitevalmistajana projektiin osallistuneen Antti Lindfors Oy:n tekninen dokumentoija Jarkko Hautala kertoo.
Antti Lindfors Oy on tuotekehityksessään aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota helppoon pestävyyteen, koska laitteita valmistetaan jo lähtökohtaisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan ja hygieenisyys on ollut vaatimuksena pitkään.
— Mutta hanke on entisestään tehostanut ja selkeyttänyt näitä pyrkimyksiä. Esimerkiksi kuljettimissa ei enää ole umpiseinämiä, rakenteisiin on tullut riittävästi pesuaukkoja, alapuolista pesua on rakenneratkaisuin helpotettu jne. Monissa toimituksissa laitteisiin on tehty jo valmiiksi pesusuuttimet, joihin käyttäjän tarvitsee vain liittää pesujärjestelmän letkuliittimet, Hautala sanoo.
Laitehygienian suunnittelu alkaa jo laitteiden tuotekehityksestä ja suunnittelusta. Esimerkkinä Hautala esittelee juustojen esipuristusallasta, jonka on yli kymmenen metriä pitkä. Laitteella tehdään juustoa puristamalla juustomaito suureksi laataksi, jonka leikkurit katkovat automaattisesti muottiin sopiviksi paloiksi. Laite on kokonaisuudessaan kiertopesuun kytkettävä ja puhdistuu automaattisesti joka puolelta. Kaikissa pesua tarvitsevissa kohteissa on pesupallot.

Hygienia valmistuksen lähtökohtana

Kaikki Antti Lindfors Oy:n valmistamat laitteet ovat ruostumatonta terästä, ja joissakin apulaitteissa käytetään myös muovikomponentteja. Sellaisissa rakenteissa, missä esimerkiksi kaksi metallilevyä voisi koskettaa toisiaan, on pesuaineiden kululle sopiva väli.
Myöskään vaakasuoria pintoja ei ole. Jäykisteitä leveämmät vaakasuorat pinnat on joko viistetty tai taivutettu tiettyyn kulmaan, jotta vesi ei jää pinnoille makaamaan. Laitteille on ominaista helppo pestävyys ja tuotantohygienian ylläpito. Suunnittelun ja valmistuksen periaate on, että kaikki linjat pitää voida puhdistaa ilman rakenteiden purkamista.
Korkea hygieniataso taataan moduulikuljettimilla ja standardiosilla sekä niistä muodostettavilla kokonaisuuksilla. Rullakuljetin ilman läpiakselia on täysin tiivis, joten pesuvettä ei jää kuljettimen sisään. Tuotantoteknisesti osat ovat nopeita valmistaa. Niistä saadaan taloudellisesti peruslayoutin mukaisia laitteita, joiden pohjalle on helppo rakentaa lisäjärjestelmiä.
Antti Lindfors Oy:n osaamisaluetta ovat elintarviketeollisuuden tuotantolaitteet ja pakkaaminen niissä kohdin, missä hygienia on merkittävä tekijä. Koska laitteet ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, rakenteiden parhaatkaan hitsaussaumat eivät kelpaa sellaisenaan. Saumat hiotaan ja hapotetaan muita pintoja vastaaviksi.
Yritys pystyy myös USDA-3A -luokitukseen, joka on maailman tiukin elintarvikehygienian lainsäädäntö. Tuotannossaan yritys soveltaa ISO 9001 -laatujärjestelmää ja EHEDG -suosituksia (European Hygienic Engineering & Design Group).

Asko Laurila
Toimittaja
asko.laurila (at) pp.inet.fi

****************************

Valiolle Ouluun palautuvan materiaalin järjestelmä

Valio on ottanut Oulun tuoretuotemeijerissään käyttöön palautuvan materiaalin järjestelmän. Vastaavaa järjestelmää hyödynnetään myös Valion Seinäjoen tehtaalla. Laajassa automaatiojärjestelmässä maitorullakot, maitolaatikot ja tuotteita sisältävät muovilaatikot kennoineen kulkevat pyörien päällä olevissa yksiköissä tuotantolaitoksen ja vähittäiskaupan välillä.
Näitä yksiköitä voidaan liikutella helposti kaupassakin ilman apuvälineitä, ja käytetyn aaltopahvin määrä vähenee noin 70 %. Valiolla automatiikka hoitaa suuren osan työstä. Kun kaupassa totutaan käsittelemään uusia jakelualustoja, myös siellä työ vähenee merkittävästi.
Kuljetusautot tuovat palautuvaa tavaraa Valion varastoon, ja kuljettajat työntävät rullakot pesulinjalle. Maitolaatikot järjestelmä ottaa kuljettajien tekemistä pinoista purkajalla pesukoneeseen, josta ne menevät kuivurin ja pinoajan kautta joko suoraan tuotantoon tai laatikkovarastoon.
Antti Lindfors Oy:n toimittamaan automaatiojärjestelmään kuuluu viisi ratapesukonetta, joissa pestään rullakot, rulla-alustat, maitotölkkilaatikot, tarjottimet ja kennot. Kuljettimia järjestelmässä on kaikkiaan useita kilometrejä, ja mm. kahden tuotantorakennuksen välinen tunneli on noin sata metriä pitkä.