23 Asiantuntijaverkostot tutkivat ja arvioivat terveyttä edistäviä elintarvikkeita

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittäjinä ja käyttäjinä suomalaiset ovat eurooppalaisittain edelläkävijöitä. Terveysvaikutteisina markkinoituja elintarvikkeita on kotimaassa tarjolla jo noin 90 tuotetta.

Tekesin elintarvikeohjelmien tuella myös tutkimuslaitosten tutkimus- ja opetustyö funktionaalisten elintarvikkeiden alueella on huimasti lisääntynyt. Yhteistyön tiivistämiseksi perustettiin tammikuussa 2003 ruuan ja hyvinvoinnin yhteyksiä edistävän tutkimuksen yhteistyöverkosto.
Mukana ovat Helsingin, Turun ja Kuopion yliopistot funktionaalisiin elintarvikkeisiin keskittyvine yksikköineen sekä tutkimuslaitoksista VTT, MTT, KTL ja EELA. Verkoston koollekutsujana on toiminut professori Kaisa Poutanen.
Ruoka ja hyvinvointi -yhteistyöverkoston tavoitteina ovat tutkimusyhteistyön tiivistäminen, asiantuntijoiden koulutus ja suomalaisen alan osaamisen profiloiminen kansainvälisesti. Verkosto uskoo Suomen mahdollisuuksiin kehittyä pilottimaaksi, jossa osoitetaan, että elintarvikkeilla voi vaikuttaa terveyteen. Alan kehittymisestä pyritään muodostamaan visio. Verkosto pohtii, kenelle ratkaisuja ollaan hakemassa: terveille, sairaille, riskiryhmille? Ravitsemuksen uusien keinojen kehittäminen (esim. nutrigenomiikka) on huomioitava ja tunnustettava alkutuotannon turvallisuus.
Toiminnan raamien muotoutuessa on ideoitu mm. yhteistä internet-sivustoa, esitettä sekä seminaaria, jossa jatkettaisiin suomalaista keskustelua siitä, mikä on terveysvaikutteista ja miten oikeiden ruokavalintojen avulla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin.

EVIn asiantuntijaverkosto arvioi

Monet ruoka ja hyvinvointi -yhteistyöverkoston jäsenet ovat mukana myös Elintarvikeviraston koollekutsumassa asiantuntijaverkostossa. Se perustettiin viranomaisten valvontatyön avuksi arvioitaessa elintarvikkeiden terveysväitteiden taustaksi esitettyä tutkimusnäyttöä.
Ylijohtaja Jorma Hirn ja ylitarkastaja Sirpa Sarlio-Lähteenkorva osallistuvat pääosin virtuaalisesti toimivan verkoston työskentelyyn. Verkoston toiminta käynnistyi syyskuun alussa pidetyssä iltapäiväseminaarissa, jossa esiteltiin aiheeseen liittyvä lainsäädäntö sekä pohdittiin riittävää tutkimusnäyttöä ja verkoston toimintamuotoja.

Marina Heinonen
Professori
Funktionaaliset elintarvikkeet
Viikin elintarvike- ja ravitsemustieteet
Helsingin yliopisto
marina.heinonen (at) helsinki.fi