Maailma mausteilla -blogi

KE 1/2015, Maailma mausteilla: Kulttuurierot ratkaisevat

torstai 19. maaliskuu 2015 / Kommentit (0)

Ihmisten arvot ja asenteet tulee huomioida elintarvikkeiden markkinoinnissa.

Eri kulttuureissa asenteet ja arvot ovat erilaisia. Samalla suhtautuminen ruokaan ja ruokailuun on hyvinkin erilaista. Suomessa ollaan suorituskeskeisiä, Välimeren maissa hyvin ihmissuhdekeskeisiä ja Etelä-Koreassa taas erittäin ryhmäkeskeisiä. Myös ruokailulla on erilaisissa kulttuureissa täysin erilainen merkitys.

Ruuan valintakin kaupan hyllyltä on erilaista. Yhdessä maassa etsitään lähinnä terveellisyyttä ja toisessa ruoka on väline yhdessäoloon. Ruokien markkinoinninkin pitäisi olla erilaista. Kulttuuritutkimus voi antaa osviittaa, mitä, missä, milloin ja kenelle tuotetta kannattaa myydä.

Geert Hofstede on alankomaalainen (s. 1928) kulttuurien ja organisaatiokulttuurien tutkija, joka työskennellessään IBM:llä alkoi kyselytutkimuksella koota tietoa eri maista. Hän kuvaa eri valtioita kuuden eri dimension avulla.

Hofsteden dimensioiden lisäksi muitakin tutkimuksia kulttuurien vaikutuksesta liiketoimintaan on tehty. Harvardissa selvitettiin korrelaatiotutkimuksella suurten yritysten liiketoiminnan kannattavuutta eri maissa. Jos liiketoiminta oli erityisen kannattavaa yhdessä maassa, se ei yleensä ollut sitä naapurimaassa.

Liiketoiminnan kannattavuus USA:ssa korreloi hyvin Chilen, Suomen ja Korean kanssa. Joidenkin maiden välillä oli jopa negatiivinen korrelaatio kannattavuudessa. Mitä paremmin bisnes luisti Koreassa, sitä huonommin se sujui Argentiinassa. Vaikka Chilessä ja Kolumbiassa on yhteinen kielikin, liiketoiminnan voitollisuus korreloi negatiivisesti näiden kahden maan välillä.

Ruoka useiden sosiaalisten tilanteiden keskipisteessä on osa kulttuuria. Ruokaa voi käyttää apuna kulttuurierojen kaventamiseen. Hyvin toimiva liiketoiminta taas perustuu usein ystävyyteen. Yritysten kannattaisikin palkata vientityöhön ihmisiä, jotka ovat taitavia sopeutumaan vieraisiin kulttuureihin, mutta voisivat huolehtia yrityksen arvoista kaukaisissa maissa. Ruoka, kuten muutkin tuotteet vaativat sopeuttamista paikalliseen makuun. Hyvä paikalliseen makuun fuusioitu ruoka on mitä parhain apu yhdistämään ihmiset eri kulttuureista.

Ari Virtanen
johtaja
Finpro ry, Etelä-Korea

Lähteet:
Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minko, M. 2010 3rd. ed. Cultures and organizations.
Khanna, T. 2014. Contextual Intelligence. Harvard Bus. Rev. Sep: 58−68.
********************
Hofsteden käyttämät indeksit valtioiden kuvaamiseen. Asteikko 0−100.

Valtaetäisyys kuvaa, kuinka ihmiset hyväksyvät hierarkian ja eriarvoisuuden yrityksessä tai esimerkiksi perheessä. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa luku on hyvin pieni. Suomessa (33) ihmiset kyseenalaistavat epätasa-arvoisuuden, ja kaikilla tulee olla mahdollisuus menestyä yhteiskunnassa. Markkinointi pitää suunnata suurelle joukolle tavallisia ihmisiä, koska päätökset tehdään yhdessä.

Itävallan valtaetäisyys on vain 11. Esimerkiksi Meksikossa valtaetäisyys on suuri (80) ja päätökset tekee yrityksen tai perheen johto. Markkinoinnin pitää vakuuttaa perheen pää siitä, että tuote hyödyttää perhettä. Malesiassa (100) yksinvaltias vetäjä aivan varmasti valitsee, missä ravintolassa tänään syödään.

Individualismi (vastakohta kollektivismi) kuvaa ihmisten ajattelutapaa ”minä vai me”. Suomessa (63) ihmisten odotetaan pitävän huolta vain itsestään tai ydinperheestään. Yhdysvalloissa (91) on runsas elintarvikevalikoima ja yksilöt haluavat ruualta erilaisia asioita McDonaldsista luomusupermarketteihin.

Etelä-Koreassa (18) on hyvin tavallista, että työpäivän jälkeen tiimi syö yhdessä päivällisen. Perussa (16) ruokailu yhdessä perheen kanssa on erityisen tärkeää. Italia (76) on individualistinen maa, mutta ero pohjoisen ja etelän välillä on suuri. Etelässä ruualla ja sen nauttimisella on suuri merkitys. Eläminen on hyvinkin kollektiivista verrattuna Pohjois-Italiaan.

Maskuliinisissa maissa kuten Japani (95), Italia (70) ja Meksiko (69) sukupuolirooleilla on selvä ero. Feminiiniset maat ovat sukupuolineutraaleja. Niissä markkinointi ei huomioi sukupuolta. Tällaisia maita ovat erityisesti Pohjoismaat, esimerkiksi Suomi (26). Aasiassa Thaimaa (34) ja Etelä-Amerikassa Chile (28) poikkeavat feminiinisyydellään muista alueen maista.

Vaikka Japani ja Korea ovat naapureina hyvin samankaltaisia, Korea on feminiininen maa (39). Feminiinisyys korostaa huolenpitoa muista ihmisistä ja näkyy myös keittiössä. Maskuliinisessa Japanissa (95) nainen hoitaa perheessä keittiön ja kodin. Italiassa kuten monessa muussakin maassa arvot muuttuvat ajan myötä maskuliinisuudesta kohti sukupuoliroolien tasa-arvoistumista. Maskuliinisuus korostaa kilpailua ja halua olla paras.

Epävarmuuden välttäminen on tärkeä dimensio uusien asioiden kokeilemiselle. Esimerkiksi Ruotsissa (29) kokeillaan helposti uusia ruokia. Suomessakin (59) pizzojen lisäksi kokeillaan jo korealaista kimchia tai syödään hihnalta sushia. Suomessa kuten monessa muussakin maassa sukupolvien välinen ero on kuitenkin suuri. Vanhemmissa ikäryhmissä ei uuden kokeileminen ole tapana.

Kuvaavaa on, ettei Suomessa ole juurikaan meksikolaisia ravintoloita, vaan ruuan pitää olla amerikkalaistettua meksikolaista niin kutsuttua TexMex-ruokaa. Japani (92), Korea (85), Peru (87) ja Meksiko (82) saattavat kokeilla etnisiä ruokia, mutta lähinnä syödään oman maan tyylin mukaan.

Pitkän tähtäimen orientaatio kuvaa sitä, kuinka suuri merkitys perinteillä on ja kuinka henkilökohtainen hyöty nähdään. Joissain aasialaisissa kulttuureissa yritykset tähtäävät pitkäaikaiseen hyötyyn, eikä hyödyn odoteta olevan lyhyen ajan osakekursseissa. Korea (100) ja Japani (88) ovat tuttuja suuryrityksistään ja ihmisten venymisestä vaikeina aikoina. Suomi (38) on lähempänä keskikastia, mutta paino on siirtymässä kvartaalitalouteen.

USA (26), Meksiko (24) ja Argentiina (20) haluavat hyödyn nopeasti. Markkinoinnissa näissä maissa kannattaa painottaa lyhyen aikavälin etuja, kun taas Koreassa kannattaa korostaa perinteitä ja pitkän aikavälin etuja.

Itsensä hemmottelu on kuudes dimensio. Meksikossa (97) arvostetaan vapaa-aikaa ja ollaan valmiita laittamaan rahaa itseensä ja elämästä nauttimiseen helpommin kuin vaikka Suomessa (57) tai Perussa (46). Korealaiset (29) ja italialaiset (30) eivät tee samassa määrin impulsiivisia ostoksia, vaan sosiaaliset normit sitovat enemmän.

Markkinoinnilla USA:ssa (68) vedotaan usein seksikkyyteen, kun taas Koreassa voi painottaa sosiaalista arvoa, esimerkiksi miten tuote sopii sosiaaliseen järjestykseen. Vapaa-ajalla ei ole samanlaista merkitystä, koska elämä Koreassa painottuu erilaisiin ryhmiin niin töissä kuin vapaa-aikana. Sosiaalinen status ohittaa muut arvot.Kymmenen parasta tapaa tuplata yrityksesi elintarvikevienti

torstai 11. joulukuu 2014 / Kommentit (0)

Ruoka on usein enemmän tunneasia kuin hinta-, terveys- tai ulkonäkökysymys.

Teollisuusmaissa ruokaan kuluu pieni osa käytettävissä olevista varoista. Matkustamisen helppous, tuotteeseen liittyvät palvelut ja sosiaalinen media haastavat perinteisen ”marketing Mix” 4P:n teorian: Product, Price, Place ja Promotion. Tuotteen pitää vedota positiivisiin tunteisiin. Jos yllätysmunassa olisi ikävä yllätys tai ruoka pilaantunut, tuotteen tarina olisi varmasti lopussa. Amerikkalaisen mainoksen söpö lapsi tai koira ei ole sattumaa. Söpö lapsi tai koiranpentu myy perheen äidille melkein mitä vaan.

1. Elintarvikemessut eivät aina ole se paras tapa tuoda oman yrityksesi elintarvikkeet suuren, globaalin kansan tietoisuuteen.

SIAL Paris tuo yhteen 6 300 näytteilleasettajaa sekä 150 000 vierailijaa Ranskasta ja 105 muusta maasta. Näin suurilla messuilla yhden yrityksen voi olla vaikeaa tuottaa VAU-elämys ja erottua porukasta.

Mielipidevaikuttajat ovat hyviä ”mannekiineja” esittelemään uutuuksia elintarvikeseminaareissa. Tuotesijoittelu suosittuun draamasarjaan saattaa olla hyvä joillakin markkinoilla. Ravintolapäälliköille suunnatut skandinaaviruokaviikot voivat tuoda ruuat helposti HoReCa-ketjuun. Aina on tärkeää osata erottua edukseen.

2. Power bloggersit kertovat nykyiset trendit. Aasiassa bloggaajat saavat palkkaa ja ovat linkittäneet tuotteet ja palvelut suoraan sivuille, josta kyseisen tuotteen voi ostaa. Facebook-markkinointi Kiinassa ei ole hyvä ajatus. Koreassa hakuportaali Naver on paljon suositumpi kuin Google. Lähtökohtaisesti massamarkkinointi televisiossa ja tienvarsimainoksilla on niin kallista, että siihen pystyvät ainoastaan paikalliset suuryritykset.

Suomalaisten kannattaa panostaa omiin vahvuuksiinsa: mobiili- ja internet-markkinointiin. Hyviä kokemuksia on saatu myös mielipidevaikuttajista ja tuotesijoittelusta. Kannattaa kurkata netistä uusimmat sissimarkkinoinnin (Guerrilla Marketing) tekniikat, jotka ovat halpoja, mutta epätavallisia.

3. Oikean markkinan valinta on äärimmäisen tärkeä, mutta harvoin tehty valinta. Taloudeltaan maailman suurimmat kaupungit ovat Tokio, New York, Los Angeles, Soul ja Lontoo. Onko joku näistä se oikea, vai kenties joku muu Suomen väkilukua suurempi kaupunki? Niitä on maailmassa viisikymmentä.

Kymmenestä väkirikkaimmasta suurkaupungista kahdeksan on Aasiassa ja kaksi latinalaisessa Amerikassa. Kaikissa näissä asuu yli 20 miljoonaa kuluttajaa. Kiinan tai Intian sijaan on varmasti hyödyllistä tehdä tarkempi valinta, esimerkiksi Pohjois-Kiinan miljoonakaupunkien vaurastuvan keskiluokan nuoret 25−35-vuotiaat perheenäidit.

4. Uusilla markkinoilla tarvitaan aina partneri: Joku sellainen, jolle tämä uusi liiketoiminta on tärkeää. Pienimmillään se voi olla yksi henkilö tai parhaimmillaan kumppani, jolla on jo markkinakanava rakennettuna, mutta uusi tuote silti merkittävä. Partneriverkoston hallinnassa suomalaiset eivät aina ole hyviä. Partneri tarvitsee tukea, ohjausta ja motivointia kuten omatkin työntekijät.

5. Yhdessä markkinoille meno kannattaa. Siihen saa taloudellista tukea, ja yhdessä on helpompi vastata mittakaavan asettamiin haasteisiin. Suurkaupungissa halutaan usein koko ”ratkaisupaketti” yksittäisen tuotteen sijaan.

Pieni yritys voi mennä isomman kyydissä, ehkä jopa samalla tuotemerkillä. Joissakin tapauksissa pk-yritykset voivat mennä yhteisellä tuotemerkillä. Esimerkiksi Canada Wood yhdistää menestyksellä kaikki kanadalaiset puutoimittajat yhden merkin alle. Kun taiwanilainen 7eleven-kauppaketju kysyy Suomi-viikkoja tai korealainen kahvilaketju haluaa suomalaisen aamupalan kahvilaansa, niitä voi kehottaa kiertämään Suomea tuotteita etsien. Ulkomaalaiselle toimijalle se on kuitenkin haastavaa. Joko toimijoilla keskenään tai vaikka yksittäisellä toimijalla voisi olla liiketoimintana tuotteiden ja palveluiden paketoiminen kokonaisuuksiksi.

6. Logistiikka on jo Kiinassakin hyvällä tasolla: Kun postimyynnistä tilaa aamulla radion tai pihvin, se on samana päivänä keittiön pöydällä. Tosin kuljetus ei ole ihan yhtä nopea Sisä-Mongolian aroilla. Yrityksen kannattaa muutenkin keskittyä yhteen kaupunkiin eikä haukata kokonaista mannerta kerralla. Koska suomalainen tuote on lähes aina niche, erikoistuote, kannattaa ainakin tehdä valinta, onko internet/postimyynti riittävän hyvä kanava.

7. Elintarvike on vähintäänkin ruuan ja pakkauksen muodostama yksikkö. Monissa tapauksissa siihen liittyy myös palvelu. Pakkaaminen ja palvelu kannattaa tehdä ainakin osittain paikallisesti, lähellä markkinaa.

Pakkauksen koko, ulkonäkö ja viestit ovat aika erilaisia eri markkinoilla. Kiinalaiseen nuoreen äitiin pureva viestintä ei tepsi vanhemman sukupolven isään. Suomalaisen yrityksen kannattaa keskittyä aistittavien ominaisuuksien ”tuunaamiseen” markkinoille sopivaksi ja jättää osa asioista paikallisiin käsiin.

8. Hittituotteeksi pääsemiseen pitää monen asian onnistua. Elintarviketrendit ovat tärkeitä varsinkin nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Aasian kellotaajuus on aivan erilainen kuin vaikkapa Euroopassa tai Etelä-Amerikassa. Se mikä on Shanghaissa trendikästä, ei välttämättä ole hitti naapurikaupungeissa Tokiossa tai Soulissa.
Trendit kannattaa selvittää joko paikallisen konsultin tai hyvän kumppanin avulla. Hiljaiset muutokset kulutuskäyttäytymisessä voi tunnistaa ainoastaan tuntemalla markkinat hyvin. Sen ennakoiminen, millaisille tuotteille on markkinat vuonna 2020, on paljon haastavampaa kuin tutkia markkinatilanne nyt.

9. Harley DavidsonTM on tunnettu brändi, joka on vahvasti laajentunut moottoripyöristä vaatteisiin ja kahviloihin. Donald Trump on tunnettu kiinteistösijoittaja, jolla on niin oma vaatemallisto kuin omat t-bone steak-tuotteensa. Molemmilla tähdätään keski-ikäiseen, varakkaaseen mieheen.

Piirrettyjen elokuvien hahmoja on käytetty jo kymmeniä vuosia elintarvikepakkauksissa. Pelimaailman sankarit Angry Birds tai Super Mario ovat tuttuja hahmoja myös pelien ulkopuolelta. Aasialaisten chattiohjelmien, Kakaotalkin ja Linen, pienet hahmot ovat nekin päässeet jo ruokakaupan hyllylle. Kohderyhmästä riippuen tuttu hahmo voi ratkaista ostopäätöksen. Harley Davidsonin omistaja tuskin ostaa Hello Kitty -karkkipussia tai viettää aikaansa Hello Kitty -kahvilan ikkunapöydässä.

10. Tuotteen pitäisi olla samaan aikaan tuttu ja turvallinen, mutta myös uusi ja jännittävä. Hyvä, uusi tuote on jännittävä, houkutteleva ja turvallisen oloinen. Vaikka eteläisessä Kiinassa paistettu käärme on tuttu ja tavallinen näky, suomalainen neulamuikku tai lakkahillo siemeneineen saattaa olla vähemmän houkutteleva. Kulttuurierot voivat vaihdella suuresti. Asiakas onkin tunnettava hyvin. Jos yritys saa yhden prosentin markkinaosuuden eteläisessä Kiinassa, se on jo suurempi kuin 20 prosentin markkinaosuus Suomessa.

Ari Virtanen
johtaja
Finpro ry, Etelä-KoreaEi kannata laittaa kaikkia munia samaan koriin ja muita ruokaviisauksia

perjantai 31. lokakuu 2014 / Kommentit (0)

Suomessa mitä ilmeisimmin hautoo oma viisautensa, koska maiden välisessä tulosluettelossa olemme kermaa. Tokikaan lottovoittajien maassa ei aina tunnu olevan kaikki muumit laaksossa, eikä kerman kuorintaan ole päästy hetkeen. Nukkuva karhukin on herätetty ja samalla tökätty ampiaispesään sillä seurauksella, että vientimme on mukannut rotvallin reunaan entistä pahemmin.

Amerikassa on kannettu pekonia pöytään kiihtyvällä tahdilla jo muutaman vuoden. Mutta jostain syystä Euroopalle ja varsinkin Suomelle vuoden 2008 lamasta toipuminen ei ole ollut ihan samanlainen kakkupala, vaikka maailma tarjoaa mahdollisuuksia kuin sieniä sateella. Räpyttelemme eväitämme liikaa Euroopassa, joka saattaa olla laiha lahna pitkään. Katseen voisi suunnatakin Itämerta kauempana oleviin kalastusalueisiin, ainakin Venäjän muihin rajanaapureihin Aasian puolella, miksei myös Amerikkaan.

Mutta ennen kuin ryhdymme tosissamme heittämään lusikkaa nurkkaan tai edes kiskomaan nakkeja silmille, voi olla hyvä päästä jyvälle nykykehityksestä.

Vaikka suomalainen sanonta osuvasti kertookin, että tikulla silmään, joka vanhoja muistelee, niin joskus olisi hyvä ottaa käytäntöön kantapäiden kautta opitut läksyt. Suomalaisissa yrityksissä on nyt taas tehty monet yt:t ylitöinä. Kun sopeuttaa toimintansa takaisin nakkikioski-luokkaan, noususuhdanteessa ei kasveta enää kuin pullataikina. Alihankkijat sopeuttavat myös siirtämällä porukkaa kortistoon ja eläkkeelle, jossa ollaan jo nyt kuin sillit suolassa.

Suomessa tuntuu olevan suhteessa helpompi laittaa työntekijä juoksemaan mutkia verrattuna moneen muuhun maahan. Kilpailukykymme ei ole paras mahdollinen, joten kansantalouden tervanjuontiahan se on. Suurimmilla yrityksillämme on tuotantoa monissa maissa ja valintoja tehdään ihan muulla kuin kotiseuturakkaus-periaatteella.
Suomalaiset pk-yritykset pelaavat edelleen pientä peliä ja ovat yhden kortin varassa. Muualla on toisin. Jopa pienissä, alle kymmenillä puukengillä tallaavassa hollantilaisfirmassa leivotaan muutakin kuin kakkuja Amsterdamissa. Heidän tuotteittaan seilaa kansantaloudelle merkittävissä määrin muihin maihin.
Suomessa tällaisia rohkeita intiaaneja on vain muutama kanootissa. Eräillä kotimaisilla perheyrityksillä on pullat hyvin uunissa, mutta Suomen vienti on uhkaavan paljon sadan suurimman yrityksen laihtuvilla hartioilla. Jos naapurimaamme Pelle Svensson ja muut vieraat vielä ostavat alennushintaan koko yrityksen pois kuleksimasta, niin soppahan on aika valmis.

Manalan mannekiin, tuo vanha liuhuparta, harventaa mielellään juuri niitä alansa huippuyrityksiä, joiden tuotteissa lukee Made in Finland. Niiden kadottua me pöllölaakson synnyttämät lottovoittajat voimme siirtyä kaikki palvelualalle. Rehellisyyden pasuunan nimissä on kuitenkin todettava, että me kaupan kassat emme ole hyviä siinä puolessa.

Jospa ei kuitenkaan laiteta hampaita naulaan ihan vielä. Suomella on vapaakauppaa moneen maahan, muun muassa Chileen, Meksikoon ja Koreaan. Neuvotteluja käydään myös muualla. Aikoinaan äitimme kehottivat lapsiaan lähtemään niin pitkälle kuin pippuri kasvaa ja nopeammin kuin Nasan raketti. Ehkä se hetki on nyt lyönyt.
Entinen Nokian myyntimies myy salmiakkia kuin häkää Mansessa. Ehkä Meksikossa tai Manilassa voitaisiin ostaa muutakin suomalaista kuin kapuloita. Uusia markkinoita kannattaakin nyt etsiä kissojen ja koirien kanssa, jotta suomalaiset tuotteet leviävät maailman joka kolkkaan kuin Jokisen eväät.

Ari Virtanen
johtaja
Finpro, Etelä-KoreaRuuan ekonomiaa

torstai 12. kesäkuu 2014 / Kommentit (0)

Virtuaalielintarvikkeen hinnanmuodostus on hurjaa luettavaa: Candy Crush -pelin kehittäneen yrityksen listautumisessa puhutaan satojen miljoonien tai miljardiluokan yrityksestä. Jos murskaamalla karkkimatriisin pelilaudalla päädytään tuohon hintalappuun, paljonko onkaan puhtaita elintarvikkeita tuottavan ketjun hinta?

Suomalaisetkin ovat saaneet myytyä pelifirmojaan ja omistajat ovat rikastuneet, mutta silti Suomen talous kävelee hitaasti suossa. Eurooppa keskimäärin on jo onneksi kovalla maalla ja vetää Suomen mukanaan ennemmin tai myöhemmin. Muun maailman kysyntä on vironnut jo aikaisemmin, mutta esimerkiksi Kiinan kasvussa on ollut paljon pettymyksiäkin.

Robotit tulevat kaikkialle

Yalen ja MIT:n taloustieteen professori Bengt Holmström kertoo Visio-lehdessä, että on turha arpoa; nyt eletään jo megamuutoksen aikaa. Automaatio ja erityisesti ICT-teknologian laskentatehon eksponentiaalinen kasvu muuttavat maailmaa kiihtyvällä tahdilla kohottamalla työn tuottavuutta.

Robotit ja automaatio tulevat seuraavaksi kaikkialle, ulos tehtaista kaikille aloille. Kehitystä ei kannata vastustaa, vaan opetella toimimaan robottien ja automaation kanssa. Nyt tarvitaan uusiutumista, sillä työpaikat eivät palaa Aasiasta eivätkä pk-yritykset ole päässeet isojen imussa sinne toivotulla tavalla.

Tulevaisuuden työ ei ole enää samanlaista kuin ennen. Teollisuustyö on automatisoitunut jo pitkään, mutta sairaaloiden leikkauspöydälläkin käytetään yhä useammin robottia. Amerikkalainen DaVinci -robotti pystyy ihmisen ohjauksella tekemään sydänleikkauksen pienen kurkistusreiän kautta.

Robotin kehittäneen yhtiön osakkeen hinta onkin noussut yli 2 000 prosenttia ja jokaisella laatusairaalalla pitää olla 1−2 DaVincia töissä. Jos robotti hoitaa sydänleikkauksen, helpommatkin työt sujuvat varmasti.

Nettikauppa kasvaa nopeasti

Candy crush -pelin suosion taustalla on osittain sen sähköinen myynti. Appsin voi ladata pienellä rahalla missä päin maailmaa tahansa. Vaikka elintarvikkeen logistiikka ei ole yhtä helppoa, ruuan nettikauppa lisääntyy Aasiassa nopeasti.

Uusissa, korealaisissa asuinkerrostaloissa on lukitut ja jäähdytetyt laatikot tavarantoimittajille. Ostokset voi tehdä netissä, ja tavara odottaa kotitalossa. Laatikkoon voi myös laittaa oman pakettinsa ja lähettää haluamaansa osoitteeseen.

Elintarvikkeissa työn ja palveluiden osuus on suuri. Suomessa koko ketju työllistää pellolta pöytään 300 000 ihmistä. Britanniassa arviolta 500 000 ihmistä on töissä pelkästään elintarviketeollisuudessa. Yhdysvaltojen kolme suurinta työnantajaa ovat nekin osittain ruokabisneksessä. Suurimmalla työantajalla, Wal Martilla, on yli kaksi miljoonaa työntekijää, Yum brandsilla (KFC, Taco Bell ja Pizza Hut) yli puoli miljoonaa ja McDonaldsilla 440 000.

Lisää ruokaa, vettä ja energiaa

Ihminen tarvitsee ruokaa, vettä ja energiaa yhä suurempia määriä. Vuoteen 2050 mennessä McKinsey (Resource Revolution, McKinsey Global Institute) ennustaa, että energian tarve kasvaa 85 prosenttia, ruokaa tarvitaan 70 prosenttia enemmän ja vettä 55 prosenttia enemmän. Vaikka väkiluku kasvaa 7,2 miljardista 9,6 miljardiin, isompi merkitys on kehittyvien maiden keskiluokan nopealla kasvulla ja kaupungistumisella.

Ihmisen perustarpeet, ruoka, vesi ja energia, ovat yhä enemmän kytköksissä toisiinsa. Kun yhden hinta nousee tai laskee, se korreloi suoraan kahteen muuhun. Yhdysvalloissa energiayhtiöt, vesilaitokset ja elintarvikeyritykset ovat olleet myös takuuvarmoja sijoituksia ja lisäksi hyviä osingonmaksajia.

Ne ovatkin suosittuja eläkesijoituksia. Osingoilla ja osakkeen arvolla mitattuna elintarvikeyritykset ovat olleet tuottoisin sijoitus kymmenen vuoden aikana vaikkapa lääkeyhtiöihin verrattuna. Elintarvikkeita tuottavien Heinzin ja Kellogsin lisäksi eläkkeen kartuttamiseen suositellaan usein pesuaineyritys P&G:tä ja pehmeää wc-paperia valmistavaa KimberlyClarkia.

Ruokaa on hyvin vaikeaa korvata edes hyvällä mielikuvituksella. Sähköntuotantoon kehitetään uusia ratkaisuja kuten vetykennoja ja juomavettäkin voi tehdä merivedestä.

Ruuan korvikkeeksi ajatellut pillerit tai ravintoliuokset eivät täytä kuluttajan ruualle asettamia psykologisia tai sosiaalisia vaatimuksia. Päinvastoin, kysyntä luonnonmukaisille elintarvikkeille on kasvussa. Kaivataan vanhoja hyviä aikoja, kun ruokakaupasta sai hedelmiä, vihanneksia ja muita tuoreita elintarvikkeita. Ruoka on paljolti tunneasia.

Tavoitekustannuslaskenta tuotekehitykseen

Niin kutsutussa japanilaisessa mallissa kiinnitetään huomiota kustannuksiin. Paljon Suomessakin käytetty ABC-menetelmä perustuu huomioon, että esimerkiksi 20 prosenttia asiakkaista aiheuttaa 80 prosenttia kustannuksista. Asiakkaat ja tuotteet jaetaan A-, B- ja C-ryhmiin, joita kohdellaan eri tavalla. Tästä kehitetty ABM (Activity Based Management) on vielä askel tehokkaampaan suuntaan.

Toyotalla kehitettiin tavoitekustannuslaskenta, jossa tuotekehityksellä painetaan kustannukset alemmaksi. Uuden tuotteen kehittäminen aloitetaan päättämällä, millä laadulla (luotettavuus, toimitusaika jne.) ja hinnalla tuote menestyy markkinoilla. Suunnittelulla ja tuotekehityksellä tehdään valinnat tuotannon eri vaiheissa niin, että laatu ja kustannukset pidetään sovittuna, myös alihankintaketjussa.

Tätä menetelmää käytetään nykyisin eri puolilla maailmaa varsinkin Aasiassa, mutta myös isoissa yhdysvaltalaisyrityksissä kuten Boeingilla, Intelillä ja Caterpillarilla.

Elintarviketeollisuudessa tavoitekustannuslaskentaa käytetään vähän. Esimerkiksi 2000-luvulle tultaessa hollantilaisessa tutkimuksessa todettiin, että vain yksi neljästä sikäläisestä elintarvikeyrityksestä käytti tavoitekustannuslaskentaa, kun taas kaikki elektroniikka- ja mittainstrumenttiyritykset käyttivät sitä.

Elintarviketeollisuudessa varsinkin pakkauksissa ja joissakin raaka-ainehankinnoissa voidaan tehdä suuria säästöjä. Jos jotkut laadun kannalta vähämerkityksiset, tuoreet raaka-aineet voidaan korvata pakastetuilla tai kuivatuilla ainesosilla, hävikkiä voidaan pienentää. Brittiläisessä julkaisussa (From Gate to Plate, L. Jack, 2008) kannustetaan maatalousyrityksiäkin siirtymään tavoitekustannuslaskentaan, jolloin muun muassa alihankkijoiden käyttö ja vertailujen tekeminen helpottuu.

Vain harvoissa tuotantolaitoksissa seurataan, miten paljon resursseilla on hukkakäyttöä. Tuotannon ja muiden osastojen kulut jaetaan tuotteille tarkemmin tai vähemmän tarkemmin. Koneiden, tilojen ja ihmisten hukkakäyttö jää usein huomiotta.

Välillä tuntuu, että yritykset tehostavat toimintaansa lähinnä irtisanomisilla ja tuotannon supistuksilla. Aasiassa turvaudutaan harvoin massairtisanomisiin. Sen sijaan tuotantoa tehostetaan jatkuvasti ja vientiä kasvatetaan. Markkinaosuutta ulkomailla yritetään saada koko ajan lisää. Länsimaisissa yrityksissä optimoidaan voittoa, kun taas Aasiassa minimoidaan kustannukset.

Ari Virtanen8 maailman mielenkiintoisinta ravintolakonseptia

torstai 27. helmikuu 2014 / Kommentit (0)

Maailmassa on monta ravintolakonseptia, jotka nojaavat yhteen etniseen keittiöön sen kummemmin muuttamatta mitään alkuperäiseen verrattuna. Mutta ravintolan palvelukonsepti on paljon muutakin kuin ruokaa.

Perinteisesti ruoka tilataan pöytään tai ostetaan kassalta. Ruuanvalmistusta voi seurata paikallisessa pitseriassa usein lasin takaa tai pizza buffet -ravintolassa ruuan saa hakea itse noutopöydästä. Jossakin päin maailmaa asiakas jopa tekee ruuan itse pöydässä, kuten sveitsiläisessä raclettepaikassa, kiinalaisessa hotpot-ravintolassa tai korealaisessa barbeque-paikassa.

Tämän hetken kuumimmat ravintolakonseptit yhdistelevät makuihin viihdettä, fuusiota tai funktiota.

TAPAS − pieni koko ja suuri maku

Tapakset ovat hauska tapa maistaa viinin juonnin ohessa espanjalaista, paikallisen maakunnan ruokakulttuuria. Espanjalaiset ovat tosin vesittäneet oman tapas-kulttuurinsa hinnoittelemalla yhden miniannoksen useamman euron arvoiseksi.
Tapas on sinänsä yksinkertaisen nerokas keksintö, jota myös japanilaiset usein käyttävät; tehdään pieniä annoksia, joissa on mielenkiintoinen maku. Maistelija saa itse tehdä valintansa. Vain mielikuvitus on rajana, jos tapas-menetelmää käyttää vaikkapa suomalaiseen ruokaan.

80/20 fuusiossa on voimaa

Etnisen ruuan muokkaaminen paremmin paikalliseen makuun on taiteenlaji. Yleensä varminta on pitää suurin osa tuttuna ja turvallisena, mutta eksoottinen maku voi tuoda ruoka-annoksiin mukavan säväyksen.

Meksikolainen tai thaimaalainen perussetti nostattaa usein kyynelet silmiin. Mutta amerikkalaisten laimentama versio niin meksikolaisesta, thaimaalaisesta kuin kiinalaisestakin keittiöstä maistuu kaikkialla: suuret annokset ja hallittu tulisuus, ei luita eikä varsinkaan kalassa ruotoja. Mitähän amerikkalainen kokki saisi aikaan ruisleivästä, sillistä, puolukkahillosta ja karjalanpiirakasta?

YKSI annos ja siinä kaikki

Aasiassa on paljon ravintoloita, joissa tarjoillaan vain yhtä annosta. Kun edellinen asiakas nousee pöydästä, uusi annos jo odottaa seuraavaa asiakasta. Aasiassa on toki kahden annoksen paikkojakin, esimerkiksi Soulissa bibimbab-risoton saa joissain ravintoloissa raakana ja kypsänä.

Yhdysvalloissa ovat suosittuja hieman hillitymmät yhden ruuan paikat. Gourmet-hampurilaispaikoissa on jo pitkään voinut tilata burgerin omilla mieltymyksillään ja tuunata makuakin. Nyt on avattu myös hotdog-paikkoja, joissa makkaratkin tehdään käsityönä paikan päällä.

RUOKALISTA maistellen läpi

Joskus takavuosina Hong Kongissa oli ravintoloita, joissa kokki sai vapaat kädet tuoda pöytään uusia ruokalajeja, pieniä sormisyötäviä kuin coctail-tilaisuudessa. Illan lopuksi piti sitten vaan sopia, kuka hoitaa laskun.

Amerikassa on yleistynyt ravintolakonsepti, joissa chef on taiteilija ja asiakas ostaa setin ruokaa. Kokki saa vapaat kädet luoda elämyksiä asiakkaalle. Asiakas päättää ainoastaan, paljonko hän haluaa käyttää rahaa ruokaan.

KOKKIkilpailtu ravintola

Keittiöaiheisia ohjelmia on pyörinyt televisiossa koko laitteen historian ajan. Viime vuosina kokkikilpailut ovat muuttuneet enemmän tosi-tv-draaman suuntaan ja kilpailun voittajista on tullut kuuluisia.

Kilpailujen voittajista on tullut myös ravintolan omistajia. Toisaalta sinänsä hyvä kehitys; aiemmin kuuluisilla Hollywood-tähdistä NHL-pelaajiin oli omia ravintoloita ilman sen suurempaa ravintolakokemusta.

POP UP kasvaa aikuiseksi

Ylpeänä on voinut seurata, kuinka Suomessa on ravintolapäiviä. Erilaisia katuruokapaikkoja on varsinkin kehittyvissä maissa, ja valikoima on hyvä. Kärryt parkkiin ja koju on valmis. Tai niin kuin Aasiassa: iltaisin nousee värikkäitä telttaravintoloita vilkkaille ravintola-alueille.

Maailmalla parhaista pop up -ravintoloista on kasvanut oikeita ravintoloita. Itse asiassa aika hyvä työnäyte kokille kokkailla kokeeksi teltassa ja siirtyä sisätiloihin ja vakituiseksi, kun suosio on kohdallaan.

LEIPOMO takoo pienestä purtavaa

Maailmalla kilpailu kahvila-asiakkaista käy kiihkeänä. Uusia konsepteja tarvitaan perinteisen pullatiskin lisäksi. Suomalaisella leipomon kahvilalla olisi mahdollisuuksia maailmallakin. Rikas leipäkulttuuri olisi näyttävää kahvilassa tai ravintolassa tuoksuineen kaikkineen verrattuna monen maan paahtoleipäkulttuuriin.

Ainakin Shanghaissa oli tanskalaisen lihakaupan yhteydessä pieni ravintola. Asiakkaat voivat ruokailun ohella seurata, miten tuotteita valmistetaan. Possun lahtaus saattaa olla liian makaaberia katsottavaa, mutta karjalanpiirakan rypytys olisi mielenkiintoista.

NAKKIKIOSKIn paluu

Mistä nykyään saa ostettua porilaisen tai lihapiirakan kaikilla mausteilla? Katuruoka on maailmalla hyvässä nosteessa. Pop up -ravintolat ovat tuoneet uusia tuulia katuruokaankin. Jokaisessa maassa on tietty ruoka, jota yleisesti syödään taksijonossa pitkähkön ravintolaillan jälkeen.

Katuruoka kojusta on monessa maassa myös hyvä lounaspaikka. Pienellä investoinnilla voi palvella silloin, kun kysyntää on. Eikä raha ole kiinni tiloissa, joissa ei ole asiakkaita lounas-, päivällis- tai yöpalan lisäksi. Ehkä nakkikioski on hyvä konsepti, mutta lauantaimakkarasiivu kahden paahtoleivän välissä ei ole kestänyt ajan hammasta.

Ari Virtanen
johtaja
Finpro, Etelä-Korea
ari.virtanen(at)finpro.fiRaaka-aineita vai brändejä vientiin?

keskiviikko 10. huhtikuu 2013 / Kommentit (0)

Elintarvikebrändien merkitys maailmankaupassa kasvaa nopeasti. Onko Suomella vietävää?

Suomen elintarvikeraaka-aineiden tuotanto ei ole järisyttävän suuri. Ennen EU-aikaa kotimaan markkinat vetivät suurimman osan omasta tuotannosta. Joistakin pienemmistä artikkeleista, kuten maidosta ja varsinkin voista, oli ylitarjontaa. Suomi vei maitojauhetta ja voita eri puolille maailmaa.

Sittemmin voi on alkanut käydä kaupaksi Suomessakin. Juusto käy hyvin kaupaksi Venäjälle, eikä sitä näillä tuotantomäärillä riitä esimerkiksi Aasiaan. Tarina vuosien takaa kertoo, että japanilaiset olisivat halunneet ostaa koe-erän poronkieliä. Koe-erää varten olisi pitänyt lahdata kaikki suomalaiset porot.

Puolivalmisteita vai lopputuotteita?

Suomi vie muun muassa sokereita, mallasta, teollisuussuklaata ja lihaa. Suomeen tuodaan suklaata, juustoa, tupakkaa, lemmikkien ruokia jne. Tuontitavarat ovat pidemmälle jalostettuja kuin täältä lähtevät tavarat.

Sama ongelma on muillakin teollisuudenaloilla. Suomesta viedään graniittilohkareita Kiinaan, josta ne palaavat katukivinä takaisin.

Ruotsalaisten viennin arvosta lopputuotteita on 24 prosenttia ja Suomen vain 15 prosenttia. Suomessa ei ole suuria raaka-ainevaroja, ja meistä uhkaakin tulla puolivalmisteiden viejä.

Menestyjät asiakasrajapinnassa

Asiakasrajapinnassa olevat keskusliikkeet menestyvät kaikkialla maailmassa, koska ne pääsevät hinnoittelemaan tuotteet. Puolivalmisteiden myyjät tekevät osia lopputuotteisiin, eli ovat oikeastaan alihankkijoita.

Suklaakeksin valmistaja pystyy kilpailuttamaan, mistä suklaan tuotteeseensa ostaa. Keskusliike pystyy kilpailuttamaan, mistä private label -keksit ostetaan ja usein myymään keksejä kannattavasti.

Brändit ja bränditalot pärjäävät

Kymmenkunta monikansallista, lähinnä amerikkalaistaustaista yritystä omistaa kukin kymmeniä tuotemerkkejä. Ehkä jokainen Pringlesin-sipsejä syövä tai Oral-B:llä hampaansa harjaava ei edes tiedä molempien olevan P&G -yhtiön tuotemerkkejä samoin kuin Pampers, Olay ja Braun.

Toinen ruokiin keskittyvä yritys, Kraft, hallinnoi reilusti yli sataa tuotemerkkiä: muun muassa Maxwell House -kahvia USA:ssa ja Gevalia-kahvia Ruotsissa sekä lukuisia suklaamerkkejä Tobleronesta naapurimaamme ylpeyteen Dajmiin.

Suurimmat yritykset ostavat ja myyvät tuotemerkkejä, jotta ne pystyvät saamaan synergiaetuja saman alan tuotteista. Esimerkiksi P&G:n omistaa yli 20 brändiä, joista kunkin nettomyynti on vuodessa yli miljardi dollaria. Tällaisten tuotemerkkien haltijat ovat vahvoilla tulevaisuudessakin. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan tutusta ”hyvästä” merkistä.

Suomi voi menestyä innovatiivisuudella

Suomi voi menestyä oppimalla nopeasti muilta ja tekemällä asioita innovatiivisesti. Japanissa ja Koreassa Suomi on hyvä brändi. Kiinassa ja Venäjällä laitetaan rahaa puhtaisiin elintarvikkeisiin.

Suomalainen vodka, juusto, Benecol ja Zero Lactose -maito tunnetaan jo monessa maassa.

Muumi, Joulupukki ja Angry bird ovat julkkiksia. Paras esikuva innovatiivisesta viennistä on viime jouluna avattu Roberts Coffee -kahvila Fukuokassa Japanissa.

Ari Virtanen
johtaja
Finpro
Etelä-KoreaKahvia ja Kahviloita

perjantai 28. syyskuu 2012 / Kommentit (1)

Miten huumaavasta aineesta tuli öljyn jälkeen toiseksi suurin artikkeli maailmankaupassa?

Kahvin 4000 vuoden historiassa vasta viimeiset 400 vuotta tuote on ollut tunnettu Euroopassa. Kahvi oli varsinkin arabeille alkoholin korvike, mutta sallittu vain miehille. Kahvi juotiin yleensä kahviloissa, koska sen paahtaminen ja valmistaminen vaatii osaamista. Nykyään kahvilat ovat taas suosittuja, mutta ei niinkään tämän mustan juoman vuoksi, vaan koska kahvilasta on tullut ”kolmas paikka” työpaikan ja kodin välissä.

Etiopialaiset vuoristoseuduilla asuvat nomadit keksivät kahvipapujen piristävän vaikutuksen noin 4000 vuotta sitten. Ensimmäiset merkinnät kaupankäynnistä ovat 3000 vuoden takaa, jolloin kahvi levisi sufi-pyhiinvaeltajien mukana arabimaailmaan. Jemenissä sijaitsevan Mochan satamakaupunki onkin antanut nimensä monelle kahvilaadulle. Arabit osasivat paahtaa kahvia, ja tekivät siitä juomaa, mutta vasta eurooppalaiset alkoivat valmistaa kahvista erilaisia juomia. Karvas maku tasoitettiin maidolla ja sokerilla.

Kahvi levisi ympäri Euroopan 1600-luvun lopussa. Kahviloilla oli suuri vaikutus niin politiikkaan, taiteeseen kuin muuhunkin elämään. Lontooseen perustettiin nopeasti yli 2000 kahvilaa, mutta niitä myös vastustettiin menestyksekkäästi. Kahvilat olivat arabien tapaan tarkoitettu vain miehille. Ne olivat hyvä korvike pubeille, mutta kahviloihin perustettiin myös prostituoitujen palvelupisteitä ja miehet alkoivat viihtyä niissä liiankin hyvin. Toisekseen kasvavalla Britannian imperiumilla oli monopoli teekauppaan. Naisten ja teekauppiaiden ansiosta brittiläisessä maailmassa suositaan edelleen teetä.

Kanaalin toisella puolella Ranskassa kahvi otettiin innokkaasti vastaan. Ranska perusti omia kahviplantaaseja nykyiseen Haitiin. Vaikka plantaasit hajosivat orjien kapinoinnissa, Pariisin katukahviloista tuli käsite. Kahviloista masinoitiin Ranskan vallankumous, niissä myytiin muitakin juomia ja leivonnaisia, mutta ennen kaikkea kahvilat olivat nuorten parien kohtaamispaikka.

Italialaisesta kahvista tuli käsite tuotekehityksen ansiosta. Samalla tavalla kuin italialaiset tekivät turkkilaisesta pizzasta omansa, kahvijuomasta kehitettiin erilaisia versioita. Italialaiset ihastuivat espressoon, joka oli nopea juoda, mutta hidas suodattaa. Kukaan ei malttanut odottaa 7−8 minuuttia espressoaan, joten keksittiin painesuodatus. Yhä edelleen kotien mutterikeittimet tai kahviloiden hohtavat espressolaitteet ovat vallitseva kahvinvalmistusteknologia.

Suomessakin kahvi on lisännyt suosiotaan 1600-luvun lopusta ja erityisesti naisten keskuudessa. Muutama kieltolaki ja sota-ajat estivät kahvin saatavuuden ja ovat edelleen kipeitä muistoja osalle väestöä. Alkoholin kieltolakikin lopetettiin osittain kahvin takia. Salakuljettajat toivat mukanaan paljon myös kahvia, jonka kulutus kasvoi, mutta verotulot valtiolle pienentyivät. Suomessa juodaan nykyään eniten kahvia per henkilö maailmassa. Kahvi piristää ja tehostaa mm. työpaikkalounaan jälkeistä työntekoa.

Ari Virtanen
vientikeskuksen johtaja
Finpro
SoulLentotukialuksella maailman ympäri

perjantai 24. helmikuu 2012 / Kommentit (0)

Lentotukialukset ovat samaa kokoluokkaa kuin maailman suurin risteilyalus Allure of the Seas. Nimitz -luokan lentotukialus on 330 metriä pitkä ja 77 metriä leveä liikkuva kiitorata, jonka alapuolella matkustaa lentokoneiden lisäksi 5 000−6000 ihmistä. Nämä ihmiset tarvitsevat 3–4 lämmintä ateriaa eli noin 20 000 ateriaa päivässä.


Vauhdilla merta kyntävän lentotukialus Courtesy of US Navyn ruokatäydennys tehdään joko helikoptereilla tai vaijereita pitkin vierellä kulkevasta huoltolaivasta.

Lentotukialuksessa on hiukan vähemmän ravintoloita kuin risteilyaluksessa, mutta monta kuitenkin. Miehistölle on kaksi suurta messiä ja baari. Päällystöllä on omansa, samoin laivan kapteenilla. Jokaisessa lentotukialuksessa on myös amiraali. Hänelläkin on miehistöineen oma messinsä. Kaksi isoa keittiötä ja neljä pienempää palvelevat lähes yötä päivää.

Lentotukialuksessa vuosia työskennellyt kapteeni Roy Peterson kertoo, että amiraalin pöydässä on yksi suuri ero muihin laivan keittiöihin; siellä tarjoillaan alkoholia. Ei yleensä joka päivä, mutta noin kerran viikossa. Amiraalille kuuluvat diplomaattiset edustustehtävät. Ruoka amiraalin ja kapteenin messeissä on valmistettu periaatteessa samoista raaka-aineista kuin muissakin messeissä, mutta toki ruuan laatu on parempi, kiitos pienemmän valmistusmäärän ja yleensä parempien kokkien.

Muutoin alkoholin tuonti laivalle on jyrkästi kielletty. Useimmat kaupungitkaan eivät halua 5000 merimiestä ja -naista baareihinsa. Niinpä visiitit maihin ja juhlat ovat harvinaisia. Ruoka onkin erityisessä asemassa ihmisten mielessä. Ruokaan panostetaan, ja Atlantin ylityksen jälkeen varastot täydennetään Espanjassa sertifioiduilta toimittajilta. Joskus tarjolla on keitettyjä rapujakin.

Toisin kuin risteilyaluksen, lentotukialuksen tulee selvitä jopa 60 päivää ilman ruokatäydennyksiä. Tuolloin banaanit ovat jo vähissä, ja luvassa onkin purkkiruokaa. Lentotukialus toimii ydinreaktoreilla eli sähköä riittää kyllä. Jätteet kipataan mereen, eikä vihreys ole vielä sotalaivojen kilpailuvaltti.

Mistä Kapteenin pöydässä puhutaan? Kapteeni Peterson kertoo, että yleisiä puheenaiheita ovat uutiset kotoa, tai metsästys ja kalastus, jos sellaisia sattuu harrastamaan. Kaupungit, joissa on jo käyty, tai tullaan käymään, ovat myös mukava keskustelun aihe. Laivalla näkyy kuusi tv-kanavaa, joista Home&Garden on yllättäen yksi suosituimpia. Varsinkin hirsimökin rakentaminen herättää aina paljon keskustelua. Jopa vuoden mittaisella komennuksella ajatukset halutaan saada pois merielämästä.

Ari VirtanenSuomalaishotellissa Karibian ympäri

perjantai 24. helmikuu 2012 / Kommentit (0)

Maailman merillä seilailevat risteilyalukset kilpailevat ruuan laadulla ja turvallisuudella. Myös jätteiden käsittelyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Tässä mielenkiintoinen resepti: Otetaan suomalainen laiva ja norjalainen kapteeni. Laitetaan laivaan 3 500 asiakasta ja heitä varten 1 200 hengen miehistö ja lähetetään alus viikoksi merelle Floridasta Karibialle. Asiakkaat ovat useaa eri kansallisuutta ja miehistö on takuuvarmasti kaikkialta maailmasta. Miten ruoka valmistuu uivassa kansallisuuksien kattilassa ja sen useissa keittiöissä?

Kilpailua ravintolapalveluilla

Viime vuosina risteilymatkustamisessa yleensä suurempi huolenaihe on ollut ruoka ja sen turvallisuus kuin laivan karauttaminen rantahietikkoon. Risteilyalukset kilpailevat paitsi ruuan laadulla myös turvallisuudella ja nykyään myös jätteiden käsittelyllä.

Risteilymatkustajilla on omia lehtiä ja blogeja, joissa verrataan aluksien palveluita ja erityisesti ruokatarjontaa. Ruokavalikoima, laatu, palvelu ja kokonaisuus, jossa illalliselle pukeudutaan iltapukuihin, on yksi tärkeimmistä ylellisyyksistä laivoilla. Ravintoloiden sisustuskin tukee usein samaa Titanicista tuttua kristallisamettitapettista, tummien ylellisten värien juhlallisuutta.

Risteilymatkustajien ruuan laadusta ja turvallisuudesta vastaavat kokit. Pääkokit ovat luksushotellien tapaan usein itävaltalaisia tai sveitsiläisiä, kiitos maiden kuuluisien yksityisyliopistojen. Ruokailun laivalla pitää olla ylellistä, mutta myös täsmällistä. Kun 3 500 asiakasta ruokailee samaan aikaan ja heistä useampi sata pyytää pihvinsä mediumpaistettuna, ruokailun pitää toimia. Alkupalaa ei kukaan jaksa odottaa yli viittätoista minuuttia.

Royal Caribbean Cruiselinen ylin kokki on itävaltalainen Josef Jungwirth, jonka alaisuudessa laivoilla on 140 johtavaa kokkia ja 2 500 kokkia varsinaisesti valmistamassa laivayhtiön ruuat.

Navigator of the Seas -laivan uusiseelantilainen keittiötoimintojen päällikkö David Reihana* vastaa laivan kaikesta ruokatarjonnasta. Hän kertoo, että laivan 210 kokkia tekee laivan 12 keittiössä päivittäin lähes 20 000 ateriaa. Kokit tekevät ruoka-annokset ohjelappusen mukaan, jossa on valokuva annoksesta ja listattuna tarvittavat aineosat. Davidin apuna on seitsemän sous chef -kokkia, jotka valvovat toimintaa.

Keittiötoimintaa valvotaan tehokkaasti

Laivakeittiön salaisuus on siinä, että kaikkeen, mihin vain pystytään, käytetään koneita. Käsityön osuus on mahdollisimman pieni. Kolmen viivan päällikkö Reihanan tärkein tehtävä on valvoa kaikkia toimintoja keittiöissä budjetista alkaen ja erityisesti turvallisuutta; niin työ- kuin elintarviketurvallisuutta. Hän suorastaan kiihtyy kysymyksestä, miten elintarviketurvallisuus varmistetaan.

Risteilyalusten keittiötoiminnan laatua valvoo Yhdysvaltojen CDC-viranomainen (Center of Disease Control). Toisin kuin maissa CDC tekee vuosittain perusteellisen tarkastuksen laivoihin, pisteyttää tarkastuksen tulokset ja julkaisee ne Internetissä. Lisäksi CDC valvoo, että korjauskehotuksia on noudatettu. Keittiöiden omavalvontaan kuuluu muun muassa, että valvovilla kokeilla on kynämäiset lämpömittarit.

Jos asiakas tulee valittamaan vatsataudista, David Reihanan on kyettävä selvittämään nopeasti, onko muilla samaa ruokaa samassa ravintolassa syöneillä oireita vai onko ruokamyrkytys peräisin maavierailulta. Laivan keittiössä kaikki paistamistieto aikoineen ja lämpötiloineen merkitään ylös, jotta tarvittaessa ruokamyrkytyksen aiheuttaja saataisiin nopeasti selville.

Pääkokki korostaa käsien pesun merkitystä. Kaikkien ravintoloiden ulkopuolella onkin useita käsien desinfiointilaitteita asiakkaille. Takavuosina laivoilla sattui joitain norovirus -epidemioita (Kehittyvä Elintarvike 1/2003 s. 8–9). Reihana kertookin sen olevan suurin huolenaihe laivakeittiöissä.

Laivan 0-kerroksessa sijaitsee henkilökunnan moottoritie, lähes laivanmittainen käytävä, jonka kautta tavarat kulkevat. Käytävän ympärille on koottu ruokavarastot, pesula ja jätteiden käsittely.

Ruokavarastoista osa on kylmiä. Laivan jäähdytys ja ilmanvaihto on toteutettu tamperelaisen Kojan tekniikalla. Ruokavarastojen lisäksi välittömässä läheisyydessä pilkotaan lihat ja vihannekset valmiiksi. Kokit hakevat valmiiksi pilkotut ruoka-aineet tarpeen mukaan. Kaikkea logistiikkaa valvoo filippiiniläissyntyinen tietokoneinsinööri.

Järkeä jätteiden käsittelyssä

Jätteiden käsittely toteutetaan yhdessä huoneessa, jonne henkilökunta tuo jätteet muualta laivasta ja jonka kautta vakuumikeräys tuo jätevedet. Jätevesistä erotetaan kiintojäte, ja vesi puhdistetaan biologisesti ennen sen pääsyä mereen.

Suurin osa laivayhtiöistä kierrättää maissa muut paitsi biojätteen. Periaatteessa laki sallii kiinteidenkin jätteiden heittämisen mereen yli kolmen merimailin päässä rannasta. Risteilyalusten maine kärsii, jos jälkeen jää roskavana. Jokaisessa risteilyaluksessa alkaa ollakin asiantuntija, ns. ympäristöupseeri, joka kehittää laivan ympäristöystävällisyyttä alkaen ruuanhankinnasta aina jätteiden käsittelyyn ja moottorien päästöihin.

Uivissa hotelleissa tulee viikossa valtavat määrät jätettä alkaen paistoöljystä ja puhumattakaan jätevesistä. Keskivertoristeilyalus tuottaa jätevesiä 4 000−5 000 m³ viikon matkalla. Maailman suurimmassa risteilyaluksessa, Allure of the Seas -laivassa, uusi puhdistusjärjestelmä pystyy puhdistamaan 3000 m³ jätevettä päivässä.

Risteilyvarustamoilla ei ole varaa menettää mainettaan. Maailman meriä liikennöivät 46 000 muuta laivaa eivät noudata samaa politiikkaa, vaan jatkavat jätteiden ja jopa ongelmajätteiden heittämistä mereen.

Ari Virtanen
vientikeskuksen johtaja
Finpro
Seoul, KoreaLeipä piti miehen tiellä ennenkin

sunnuntai 13. marraskuu 2011 / Kommentit (0)

Leipä oli yksi tärkeimmistä ruokalajeista nykyisen ajanlaskun alussa Egyptissä, Kreikassa ja Roomassa. Säilyvänä viljatuotteena se oli helppoa ruokaa, joka kulki mukana ja tarjosi nopean välipalan. Leipä on kiistatta yksi vanhimpia, jopa 30 000 vuotta vanha, mutta edelleen muodissa oleva ruoka. Leivän juuret ovat siis Arabiassa, mutta Euroopassa sitä on jatkokehitetty. Uutuudet tulevatkin nykyään muualta kuin Arabiasta.

Kreikassa noin 400 vuotta eKr. vehnäleipää pystyi ostamaan kaupasta, ja tuolloin tunnettiin jo leipäuuni. Toki köyhempi väestö söi viljansa joko puurona tai erilaisina litteinä lettumaisina leipinä aina 1800-luvulle saakka. 1900-luvun loppuun tultaessa leipä on jakaantunut kahteen kastiin: länsimaissa halpaan pakattuun ja kalliiseen erikoismyymälän pakkaamattomaan leipään ja kehittyvissä maissa halpaan irtoleipään ja kalliimpaan pakattuun leipään.

Euroopassa leipä on perinteisesti ollut erilaista pohjoisessa ja etelässä. Saksalaiset arvioivat maasta löytyvän yli 1000 erilaista perinneleipää. Usein italialaiset pizzat, foccachiat ja paninit ovat maailmalla tunnetumpia. Tanskalaiset ovat tunnettuja viinereistään ja ruotsalaiset kanelipullistaan, mutta Suomessa on valtavan laaja valikoima leipiä. Idän ja lännen rajalla leipäkulttuuria on levinnyt molemmista suunnista.

Nyt tarvittaisiin ohjelma, jolla suomalainen leipä kansainvälistetään. Ei myydä pullaa Afrikkaan, vaan kokonainen pikkuleipomo-konsepti.

Ari VirtanenInfo

Ari Virtanen on lehden vakituinen avustaja, joka on asunut pitkään eri puolilla maailmaa sekä matkaillut ja maistellut ruokia eri maanosissa. Maailma Mausteilla -palstalla hän kertoo muun muassa eri maiden ruokakulttuureista.

» Lähetä sähköpostia
» RSS-syöte

Arkisto