Ajankohtaista

Vastuullisuuden kiemuroista

torstai 15. joulukuu 2016

Kuinka moni tämän lehden lukijoista on voinut välttyä pohdinnoilta elintarvikehankintojen vastuullisuudesta? Aika harva, oletan. Moni on myös mukana päätöksenteossa, jolloin on konkreettisestikin otettava kantaa muun muassa hankintapäätöksiä tehtäessä. Ei ole helpoimmasta päästä tehtäviä!
Aikanaan elintarvikealan hankintojen vastuullisuusasioiden henkilökohtaisilla alkumetreillä myös allekirjoittaneelle selvisi tosiasia, että kyseessä ei ole mustavalkoinen asiakokonaisuus. Lisäksi kasvoi ymmärrys muutosten väistämättömästä hitaudesta ja samalla niiden välttämättömyydestä.

Ammattilaisten kanssa työskennellessä näitä totuuksia ei tarvitse kyseenalaistaa, sopiva sparraaminen riittää. Mutta nopeasti tuli eteen tuska, kuinka vastuullisen hankinnan kehityskaaren selittäisi uskottavasti tavalliselle, huolestuneelle kuluttajalle, ettei päädy selittäjien kategoriaan.
Toisaalta vastuullisuuden haasteiden taustalla olevat tekijät ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä ei tietenkään tee ongelmakentän hallintaa helpommaksi. Joidenkin suhteellisen uusien asioiden osalta ollaan EU:ssa ja elintarvikeyrityksissä periaatteessa hyvin ”hereillä”. Esimerkiksi ruokapetokset ovat globaalilla tasolla jo valitettavaa arkipäivää. Osin niitä voidaan ennakoida, mutta on selvä, että jossakin nurkan takana odottaa seuraava elintarvikealan ”Italian kiinalaisten kenkähikipaja”, melamiini- tai hevosenliha-haaste.
United States Secretary of Defence Donald Rumsfeldin toteamus vuonna 2002 luonnehtii erityisen hyvin varsinkin ruokapetoksia, mutta myös vastuullisuuden ongelmakenttää: “There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns; there are things we do not know we don’t know.”

Poliittinen epävarmuus, ääriliikkeiden toiminta ja sotilaalliset toimet ovat viime aikoina aiheuttaneet suuria pakolaisvirtoja. Pakolaisten suuri määrä ja huono asema saavat heidät otolliseksi kohteeksi työvoiman väärinkäyttäjille.
Myös eräiden maiden arveluttavat kansalliset lainsäädäntöhankkeet voivat vaikeuttaa merkittävästi vastuullisen toiminnan tavoittelua. Intiassa alle 14-vuotiaiden lasten käyttö työvoimana on laillistettu tai laillistumassa. Väkisin mietityttää, mikä on hallitusten vastuu.
Ympäristötekijät eivät myös ole ainakaan pienentämässä potentiaalisia häiriötekijöitä. Näistä esimerkkejä voisivat olla ilman ja maaperän saastuminen Kiinassa, kuivuus ja vesipula Afrikassa sekä tulvat ja maanvyöryt Etelä-Amerikan tietyissä osissa.

Terävin huomio on kohdistettava aina senhetkiseen toimintaan. Vastuullista toimintaa on vääjäämätön asioiden edistäminen, on sitten kyse hankintaketjun työoloista, ympäristön suojelusta tai eläinten hyvinvoinnin kohentamisesta.
Suurimmat, puuttumista vaativat epäkohdat löytyvät yleensä työoloista, etenkin EU:n ulkopuolelta. Siihenkin on käytettävissä luotettavia kehitysvälineitä. Tärkeä sosiaalisen vastuullisuuden ”työkalu” on BSCI (Business Social Compliance Initiative), joka tähtää työolojen parantamiseen.
On hieno asia, että kaikki Suomen merkittävät päivittäistavarakaupan toimijat ovat BSCI:n jäseniä ja sitoutuneet sen periaatteisiin ja toiminta-ohjeisiin. Kaikilta tuonnin tavarantoimittajilta edellytetään näiden tai vastaavien periaatteiden ja ohjeiden noudattamista sekä allekirjoittamista. Tie on pitkä ja vaatii kärsivällisyyttä yrityksiltä, vastuullisuusjärjestöiltä (Finnwatch, WWF) ja kuluttajilta, mutta sen kulkeminen on ainoa oikea vaihtoehto.

EU:ssa ja myös Suomessa yhä suurempi huomio vastuullisen hankinnan kysymyksissä kohdistetaan ympäristönsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin. Syystäkin, kuten eräät julkisuuteen tulleet tapaukset viime vuosilta ovat osoittaneet.
Monet kuluttajat katsovat luomutuotannon olevan hyvä tae ympäristön ja eläinten suojelusta. Kuluttajat näyttävät yhä enemmän luottavan luomutuotteiden aitouteen ja taustalla olevaan kestävän kehityksen ideologiaan. Luomutuotteiden markkinoiden odotetaankin kasvavan lähivuosina. Kuitenkin ennalta arvaamattomat tekijät kuten kauppapolitikointi voivat aiheuttaa hämminkiä kuluttajissa, kaupan hankintaorganisaatioissa ja koko tuotelogistiikassa.
Tuore esimerkki on norjalainen luomulohi, josta kuului kummia EU:sta juuri tätä kirjoittaessani.
Vielä edellisellä viikolla luomuna myytyä norjalaista lohta ei toistaiseksi saakaan myydä luomuna. Ei, vaikka ketju kasvatuksesta jakeluketjun kautta kauppaan täyttäisi luomuehdot, ei vaikka mikään itse ko. luomukalan viljelyssä ei ole muuttunut. Kyse on ”ainoastaan” EU:n ja sen kauppakumppanien välisestä elintarvikepoliittisesta pelistä, vaikka sitä ehkä perusteltaisiin sinänsä paikkansapitävillä juridisilla syillä.
Tällaisia kiemuroita on harmillisen vaikea selittää vihaiselle asiakkaalle kaupan tiskillä.

Markus Luhtala
laatupäällikkö
Stockmann
markus.luhtala(at)stockmann.com