Ajankohtaista

Talous & Markkina/puheenvuoro: Elintarviketeollisuuden kilpailukyky paremmaksi analytiikan keinoin

keskiviikko 30. toukokuu 2012

Jäljitettävyys ja analytiikka – tämän numeron teemat – ovat informaation hallinnan ja hyödyntämisen osia. Kumpaakaan ei voida hyödyntää ilman laadukasta pohjatietoa ja sen hallinnan ja ylläpidon mahdollistavia työkaluja, prosesseja ja vastuuhenkilöitä.

Mikäli yrityksellä on edellytykset hyödyntää edistynyttä analytiikkaa, yrityksellä on melkoisen varmasti edellytykset myös varmistaa jäljitettävyys koko arvoketjussa.
Tiedon louhimisesta, Big Datan hyödyntämisestä, puhutaan nyt paljon. Useimmat yritykset kyllä ymmärtävät, että tulevaisuuden kilpailuedut rakentuvat tietopääoman mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen varaan. Ongelmia aiheuttaa kuitenkin tyypillisesti raskas sovellusarkkitehtuuri, organisaatiorajojen piirtämät näkymättömät, mutta hyvin konkreettiset siilot ja toimimattomat prosessit.

Tiedon hyödyntäminen tuo kilpailukykyä

Yritysten tietotekniikkaa on vuosikymmenet kehitetty toimimaan mahdollisimman luotettavasti ja toistettavasti päivästä toiseen, mahdollisimman pienin kustannuksin. Yhtäkkiä tuosta jäykästä ympäristöstä pitäisi pystyä ketterästi luomaan uudenlaisia informaatiotuotteita.

Tyypillinen ratkaisu tähän tilanteeseen on Data Warehouse -kerros. Ei elegantein, mutta toistaiseksi toimivin ratkaisu. Perusjärjestelmistä kootaan tarvittavaa tietoa, varmistetaan lähdetiedon oikeellisuus ja mahdollistetaan datan jatkoprosessointi. Tuo jatkoprosessoinnin taso on se alue, jossa todellista kilpailukykyä mitataan.

Business Intelligence ymmärretään valitettavan usein johdon, erityisesti talousjohdon raportointikäytäntöjen mahdollistajana. Jos keskitytään vain katsomaan peräpeiliin, opitaan varsin vähän uutta. Raportoinnin kautta toki löydetään omaan toimintaan liittyviä tehostustarpeita, mutta vain mittaroinnin puitteissa ja reaktiivisesti.

Näkökulma on myös varsin sisäänpäin lämpiävä. Usein Business Intelligence koetaan sisäisenä raportointina, ja erillinen Market Intelligence hoitaa esimerkiksi kilpailijaseurannan. Usein näillä kahdella toiminnolla ei ole toistensa kanssa paljoakaan tekemistä, ja tiedon rikastaminen jää olemattomaksi.

Analytiikka tulkintaa ja tietojen laajaa hyödyntämistä

Analytiikka-termi on taas uudessa nousussa. Mielestäni perinteisen Business Intelligencen ja analytiikan konkreettinen ero on tietolähteiden variaatiossa ja tietosisällön tavoitteissa. Analytiikka sisältää pelkän datan lisäksi tulkintaa ja useamman tietolähteen laajaa hyödyntämistä. Edistyneen analytiikan avulla pystytään muun muassa ymmärtämään omaa ja ulkoista toimintakenttää syvällisemmin, rakentamaan ennakointimalleja ja tuntemaan asiakkaita paremmin.

Asiakkaan tuntemus on tulevaisuuden kilpailukyvyn edellytys. Kauppa tunnetusti osaa hyödyntää analytiikkaa suoraan liiketoimintansa kehittämiseen. Vanha, mutta toimiva esimerkki on Tescon nerokas suoramarkkinointi ensimmäisen vaippapakettinsa ostaville talouksille. Tuoreiden isien ostoskärryissä havaittiin usein löytyvän vaippojen lisäksi olutta, joten Tesco kampanjoi vaippa- ja olutalennuksia ja sijoitti myymälöissä nämä menestystuotteet toistensa läheisyyteen. Vauvan myötä pubissa istuminen vähenee, joten kulutus siirtyy kotiin.

Ennustavan analytiikan kehityksen kärjessä ovat olleet vakuutuslaitokset, niin Suomessa kuin maailmalla. Vakuutusmaailmassa tiedolla johtaminen on elinehto. Elintarviketeollisuudessa kilpailukyvyn parantamisessa alkavat perinteiset tehostuskeinot loppua – olisiko aika hyödyntää analytiikan tuomia keinoja?

Mikko Sihvonen
konsultti
Kuluttajatuotteet ja elintarviketeollisuus
Deloitte
mikko.sihvonen(at)deloitte.fi