Ajankohtaista

Puheenvuoro 3/2017: Kokeillen yhdessä maaliin!

perjantai 09. kesäkuu 2017

Miten kehittää pakkaus, johon kuluttajan käsi tarttuu? Miten kehittää tuote, joka lunastaa pakkauksen luomat odotukset ja päätyy kuluttajan ostoskoriin, kerta toisensa jälkeen? Elintarvikeyritysten haasteet ja menestys tiivistyvät näihin kysymyksiin.

Olen työskennellyt elintarvikekehityksen parissa kohta 20 vuotta. Tänä aikana elintarvikeyritysten tuotekehitysprosessit ovat kehittyneet prosessin seurannan ja dokumentoinnin osalta merkittävästi. Vastaavasti on ymmärretty, että suomalaisella elintarviketeollisuudella on käsissään kansainvälisestikin ainutlaatuinen jäljitettävä tuotantoketju.

Tuotteet valmistetaan kestävillä tuotantotavoilla, ja jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksien edistämiseksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä. Nykyään teollisuus nostaa myös entistä enemmän katsettaan päivän haasteista tulevaisuuden ennakointiin. Seurataan heikkoja signaaleja ja mietitään, miten tunnistaa seuraava kasvava kuluttajatrendi.

Myös pakkauskehitys on ottanut suuria edistysaskelia. Materiaalit ovat ohentuneet, biohajoavia materiaaleja on tarjolla, ja pakkausratkaisut ovat kehittyneet muun muassa mukaan otettavien ruokien tarjonnan laajentuessa. Pakkauksiin on liitetty älyä: jäljitettävyystietoja, erilaisia sensoreita, jopa yhteys pelimaailmaan ja lisättyyn todellisuuteen. Pakkauksia voidaan yksilöidä, ja niiden kautta elintarvikevalmistaja voi saada yhteyden kuluttajaan sekä päinvastoin.

Teknologian tarjoamat mahdollisuudet ovat huimat, mutta niiden yleistyminen pakkauksissa on ollut vielä melko maltillista. Mitkä uudistuksista vastaavat kuluttajan tarpeisiin ja tuovat kuluttajalle lisäarvoa? Moni teknologia odottaakin vielä läpimurtoaan.

Tuoteinnovaatioiden kehittämiseksi tarvitaan tutkimusosaamista, ymmärrystä markkinasta, kuluttajatrendeistä ja verkostoja. Yksin on vaikea luoda uutta. Nämä tosiasiat pätevät niin suuren kuin pienen elintarvikeyrityksen tuotekehityksessä. Voittaja on varmimmin pitämällä silmät auki tutkimuksen syötteisiin, käymällä aktiivista vuoropuhelua kuluttajien kanssa, analysoimalla kilpailukenttää ja etsimällä omaa osaamista täydentäviä yhteistyökumppaneita.

Nykyinen julkinen hankerahoitus tukee hyvin yliopistojen tutkimuksellisia hankkeita. Näissä hankkeissa on ryhmä yrityksiä haistelemassa tutkimuksen tuloksia, mutta hankkeiden päättyessä tulokset ovat usein vielä kaukana suorasta hyödynnettävyydestä.

Toisaalta on hyviä rahoitusinstrumentteja alueellisen ruokaketjun yritysten törmäyttämiselle ja erilaisten koulutustarpeiden täyttämiselle.

Selkeä puute on kuitenkin konkreettiselle, kokeilevalle tutkimustulosten käyttöönottoa tukevalle rahoitukselle. Yritys voi rakentaa oman Tekes-hankkeen, mutta monelle yritykselle se on liian raskas etenemismuoto.

Yritysten tulisi pienin byrokraattisin ponnistuksin päästä kokeilemaan yhdessä tutkijoiden kanssa tulosten edelleen kehitystä ja kaupallistamista. Tutkimushankkeissa tulisi olla tällainen kevyt jatkomahdollisuus. Se edistäisi uusien innovatiivisten tuotteiden syntyä, yritysten kasvua, tutkimusrahoituksen tuottavuutta ja tutkijoiden työllistymistä.

Jokainen tuote tarvitsee käyttäjän, kehitetään se millä prosessilla tahansa! Teollisuus haluaa ymmärtää kuluttajaa valintatilanteessa kaupan hyllyllä sekä tuotteen käyttötilanteessa. Kuluttaja on perinteisesti otettu mukaan tuotekehitysprosessiin erilaisten kuluttajatutkimusten avulla. Oikein rakennettuna ja hyödynnettyinä ne tuovat vastauksia moniin tuotekehityksen kysymyksiin.

Erilaiset yhteiskehitysprosessit ovat myös lisääntyneet viime vuosina. Kuluttaja otetaan mukaan kehitysprosessiin jo ideointivaiheessa, ja yhteiskehittämistä jatketaan yhteisöllisesti. Sosiaalisen median käytön yleistyminen on edistänyt yritysten suoran kuluttajayhteyden rakentumista.

Osataanko tutkimuksilla kuitenkaan ottaa haltuun kuluttajakokemusta, joka muodostuu brändin, pakkauksen ja tuotteen yhteisvaikutuksesta? Entä kuinka luotettavia kuluttajien vastaukset ovat, kun he tietävät olevansa tutkimuksen kohteena?

Turkuun avataan keväällä 2018 Tulevaisuuden Ruokamaailma – uusi todellisen elämän ruokaelämyskeskus. Ravintolassa kuluttaja tekee todellisia valintoja, ostaa, syö ja nauttii. Turun yliopisto rakentaa kokonaisuutta yhteistyössä Vaasan yliopiston ja VTT Oy:n kanssa.

Alusta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kokeilevalle tutkimukselle. Ruokamaailma tavoittaa päivittäin noin 1 500 kuluttajaa, joiden käyttäytymistä seurataan muun muassa havainnointiteknologian avulla. Alustalla kerätään tietoa kuluttajan ruokavalinnoista, kokemuksesta ja hävikin määrästä.

Jo tällä hetkellä Turun yliopiston AistilassaTM testataan brändin, pakkauksen ja tuotteen moniaistista kuluttajakokemusta. Vuoden kuluttua teollisuuden tutkimusmahdollisuudet lisääntyvät. Teknologiasovellusten kehittäjät ja ruokaketjun yritykset pääsevät vaivattomasti testaamaan uusia tuote- ja konsepti-innovaatioitaan todelliseen ravintolaympäristöön.

Toivotan ruokaketjun toimijat tervetulleeksi syömään, nauttimaan ja tutkimaan ruokaelämyskeskuksen moniaistiseen ravintolaan!

Mari Norrdal
kehityspäällikkö
Aistila
Turun Yliopisto