Ajankohtaista

KE 5/2016, pääkirjoitus: Kohti kansainvälistyviä markkinoita

perjantai 28. lokakuu 2016

Elintarviketieteiden Seura (ETS) on innostanut koko lähes 70-vuotisen toimintansa ajan elintarvikealan opiskelijoita muun muassa myöntämällä stipendejä ansiokkaista opinnäytetöistä.
Vuonna 2014 seura toteutti opiskelijoille suunnatun Elintarvikeketju esittäytyy -kampanjan. Syksyllä 2015 opiskelijat kutsuttiin tulevaisuustreeneihin teemalla Tieteestä bisnestä.

Seuran prosessitekninen jaosto on järjestänyt useita suuren suosion saaneita mentorointitapahtumia opiskelijoille. Marraskuun kahdeksas päivä on seuraava tapahtuma teemalla Tutkinnosta kansainvälistyville markkinoille. Viime vuosina seura on tehnyt hyvää yhteistyötä myös Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubin kanssa.
Seura haluaa auttaa elintarvikealan opiskelijoita löytämään oman paikkansa joko kotimaisessa elintarviketeollisuudessa tai kansainvälistyvillä markkinoilla ja tukea suomalaisen elintarvikeviennin kehitystä myönteiseen suuntaan. Siksi tämän lehden numeron teemoiksi on valittu Koulutus & Kansainvälistyminen ja Vienti & Tuonti.

Lehden sivulla 6 on henkilökuva seuran elintarvikehygienian jaoston puheenjohtajasta Timo Niemisestä. Nieminen tekee päivätyötään Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Siellä kansainvälisyyden lisääminen on tärkeä tavoite, johon pyritään muun muassa EU:n tutkimusrahoituksen avulla.
Kysyin häneltä, mihin koulutuksessa ja kansainvälistymisessä tulisi kiinnittää huomiota. Nieminen totesi, että Suomen kilpailukyvylle olisi varmasti edullista, että Suomesta lähdettäisiin hanakammin ulkomaille opiskelemaan ja työskentelemään.

Taloudellisten edellytysten luominen on hänen mielestään tärkeässä roolissa. Ainakin tutkijoille on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut tarjolle rahoituslähteitä, joiden tuella ulkomaille lähteminen helpottuu. Heitä kannustaa kansainvälistä yhteistyötä edellyttävä tutkimusrahoitus. Sen merkitys onkin kasvanut viime aikoina.
Nieminen painottaa, että rahan ja resurssien lisäksi kansainvälisyyden lisääminen edellyttää myös mahdollisimman yleistä ja laajalle leviävää muutosta ihmisten asenteissa. Se on kyllä tapahtumassa, mutta vie väistämättä aikaa.
Hän myös tietää omasta kokemuksesta, että ulkomaille lähtemisen yleisimpänä esteenä ovat perhesyyt. Niiden sovittaminen ulkomailla työskentelyn kanssa voi olla vaikeaa, eikä helppoja ratkaisuja välttämättä ole. Ehkä tässä on seuraava kehittämisen paikka matkalla kohti kansainvälistyviä markkinoita?

Raija Ahvenainen-Rantala
päätoimittaja, TkT