Ajankohtaista

KE 4/2018, Talous & markkina, puheenvuoro, Paikallinen yhteisöllisyys Helsingin startup -yhteisön vahvuus

maanantai 08. lokakuu 2018

Pääkaupunkiseudun startup-yhteisö koki merkittävän kasvupyrähdyksen 2000-luvun puolivälin jälkeen. Kun vuonna 2006 perustettiin noin 60 korkeaan teknologiaan ja sen hyödyntämiseen nojaavaa uutta startupia, oli määrä vuonna 2016 jo 261. Viime vuonna kasvu on hieman taittunut, mutta edelleen vuodessa perustettiin 136 uutta startupia.
Kasvupyrähdyksen taustalla on IT-alan murros, erityisesti Nokian liiketoimintojen uudelleenorganisointi. Nokia tarjosikin henkilöstölleen erityisiä tukiohjelmia oman yritystoiminnan käynnistämiseen. Lisäksi kasvua vauhdittivat korkeakoulujen koulutusohjelmat, Slush sekä Aalto-yliopiston opiskelijayhteisön merkittävät startup-aktiviteetit.

Piilaaksossa, Yhdysvalloissa sijaitseva startup-ekosysteemien kehittämiseen erikoistunut Startup Genome on vertaillut Helsingin startup-ekosysteemiä maailmanlaajuisesti kahtena peräkkäisenä vuotena. Arvion mukaan Helsingin startup-yhteisö on globalisaation varhaisvaiheessa. Jotta Helsingin ekosysteemi kehittyisi maailman kilpailukykyisimpien startup-ekosysteemien suuntaisesti, yhteisön toimijoiden tulisi olla vielä paremmin globaalisti verkottuneita.
Meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan resursseja, niin rahaa kuin osaajia, maailmanlaajuisesti entistä paremmin. Lisäksi Helsingin startupien tulisi yksinkertaisesti menestyä paremmin kasvussaan. Kasvua vauhdittaisi erityisesti se, että yhä useampi startup kykenisi myymään ratkaisujaan Euroopan ulkopuolelle.
Tämän vuoden raportissa Helsinki oli maailman johtava ekosysteemi paikallisessa yhteisöllisyydessä jättäen taakseen muun muassa Piilaakson ja Lontoon. Yhteisöllisyys on selvityksen mukaan yksi merkittävä menestystekijä. Sen on todettu vaikuttavan positiivisesti ekosysteemin suorituskykyyn, kun tarkastellaan esimerkiksi yritysten tuottoa, irtautumisia sekä startupien ja ekosysteemin arvoa.
Tiivis yhteisö mahdollistaa tiedon, osaamisen ja kontaktien vaihdon tehokkaasti. Erityisen hyvä esimerkki tästä on pelialamme sisäinen organisoituminen. Se osittain selittänee alan erinomaisen kansainvälisen menestyksen. Kilpailija nurkan takana ei olekaan kilpailijasi, vaan parhain kirittäjäsi ja sparraajasi.

Rahoituksen saatavuudessa pääkaupunkiseudun startupit menestyvät saman kehitysvaiheen kaupunkiseutujen kasvuyrityksiä paremmin. Tästä on osoituksena muun muassa se, että Suomi on Euroopan pääomasijoitustilastojen kärkimaa. Vuosien 2013−2017 välillä, vuosittaisten keskiarvojen perusteella suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset ovat keränneet bruttokansantuotteeseen suhteutettuna eniten pääomasijoituksia.
Hyvät edellytykset Helsingin startup-ekosyteemin kehittymiselle antaa myös se, että startupien perustajat ovat täällä verrokkikaupunkejaan kunnianhimoisempia. Tavoitteet osataan asettaa riittävän korkealle. Startup Genomen arvion mukaan yrittäjämäinen ajattelutapa on helsinkiläisten startupien perustajilla kohdillaan, mutta he voisivat parantaa osaamistaan liiketoiminnan johtamisesta.
Raportti mainitsee yhdeksi kehityskohteeksi osaajien saatavuuden. Tämä puute on hyvin tunnistettu, ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti vuonna 2017 Talent Boost -ohjelman ja pääkaupunkiseudun kaupungit tänä vuonna osaajien houkuttelun pilottihankkeen, jota Helsinki Business Hub toteuttaa.
Haasteena osaajien houkuttelussa on Helsingin kansainvälinen tunnettuus. Startup Genomen arvion mukaan Helsingin ekosysteemin houkuttelevuus kasvaisi sillä, että startupit kykenisivät nopeampaan kasvuun ja arvonnousuun siten, että 100 miljoonan dollarin arvoisten irtautumisten määrä lisääntyisi.

Kaupunkiseudun koko huomioon ottaen meidän on helppo olla ylpeitä startup -ekosysteemistämme. On hienoa, että nojaamme omiin vahvuuksiimme ja rakennamme omannäköistämme toimintaympäristöä. Kilpailu kuitenkin kovenee, emmekä pärjää siinä ilman jatkuvaa kehittämistä.
Yhteistyö ekosysteemin toimijoiden välillä sekä kansainvälisesti ekosysteemien kesken on avainasemassa. Onneksi meillä on todistetusti hyvä yhteisöllinen pohja, jolle tulevaisuutta voidaan rakentaa.

Teksti: toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski, Helsinki Business Hub Ltd Oy