Ajankohtaista

KE 4/2018, puheenvuoro, teema, Visualisoinnilla fiksuja työmenetelmiä

maanantai 08. lokakuu 2018

Työmenetelmien kehittäjille ja kouluttajille on tarjolla digitaalisia työkaluja kuten videokameroita ja tietokoneohjelmia. Ohjelmat sisältävät visuaalisia ja automatisoituja ominaisuuksia menetelmien suunnitteluun, analyyseihin ja työohjeiden tekoon.
Visualisointi nopeuttaa oppimista ja helpottaa ihmisten osallistumista työn kehittämiseen. Asiat ymmärretään paremmin ja samalla tavalla, kun työvaiheet nähdään faktojen ja filmien avulla. Tämä koskee myös harjaantuneita ammattilaisia. Itse kehitetty toimii paremmin käytännössäkin. Visualisointi sisältää muun muassa työvaiheiden, prosessien ja resurssien esitystapoja sekä videoiden, valokuvien, cad-mallien, kaavioiden, huomiomerkkien ja värien käytön.

Osallistavat johtamistavat ja visualisoinnit koetaan entistä tärkeämmiksi. Työmenetelmän monimutkaisuuden tai projektin aikatauluvaatimuksen pohjalta voidaan valita ohjelman käyttötyyli. Työ voidaan vaiheistaa tarkalla tai pikatyylillä. Vaiheita voi editoida, siirtää, ryhmitellä ja tarkentaa myös myöhemmin. Sekä kokonaisuuteen että tärkeisiin yksityiskohtiin päästään käsiksi.
Ohjelman automatisoidut ominaisuudet tarkoittavat raporttien sekä perehdytys- ja työohjedokumenttien teon automatisointia. Työohjeet ovat lyhyitä tai pidempiä visuaalisia tarkistuslistoja ja videoita. Molempia tarvitaan. Esimerkiksi hyvin harjaantuneelle koneenkäyttäjälle tai kunnossapidon työntekijälle voi riittää tarkistuslistan halutun kohdan pikakertaus, kun uusi henkilö hyötyy vaiheiden läpikäynnistä videoiden avulla. Ruotsissa olen nähnyt todella aktiivista standardisoidun työmenetelmän harjoittelua ja kertausta.
Automatisointi tarkoittaa myös datan käyttöä monen eri analyysin tarpeisiin. Työkaluilla saadaan näkymä esimerkiksi työmenetelmän suunnitteluun, parantamiseen, vaihtoehtojen vertailuun, standardisointiin, LEAN-kehittämiseen (hukat, prosessin läpimeno), työntutkimukseen, tuotevaihdon analysointiin (SMED, Single-Minute Exchange of Die) sekä riski- ja ergonomia-analyyseihin.
Automatisoidut ominaisuudet säästävät kehittäjän ja dokumentoijan rutiinityötä jopa 50 prosenttia, ja ohjelman takaisinmaksuaika on yleensä joitakin viikkoja tai kuukausia.
Työkalujen käyttöprosessi kannattaa suunnitella. Miten ja kuka niitä käyttää, miten kehityspalaverit valmistellaan ja vedetään, ketkä osallistuvat, miten standardisoidut työmenetelmät esitetään, miten perehdyttäminen tehdään, miten käytännön tulokset varmistetaan jne.

Henkilöstövalmentajana Valion Seinäjoen tehtaalla työskentelevällä Jukka Lintilällä on monen vuoden monipuolinen kokemus tuotannon kehittämisestä ja kouluttamisesta. Hän tietää, miten visualisoinnilla ja fiksuilla työmenetelmillä helpotetaan ja uudistetaan ihmisten työtä.
Usein vakiintuneet toimintamallit ovat muodostuneet tilanteissa ja työympäristöissä, joita ei enää ole olemassa. Monesti toiminnan tulee täyttää myös jokin uusi vaatimus, mikä edellyttää toimintamallien tarkastelua ja kehittämistä. Visualisoinnilla voidaan tukea todella paljon uuden toimintamallin kehittämistä ja juurruttamista vallitsevaksi käytännöksi.
Valiolla videoita käytetään paljon perehdyttämisessä ja toimintamallien standardoimisessa. Esimerkiksi tuotantolinjojen työvaiheita, näytteenottoja, huoltotoimintoja ja järjestelmän käyttämistä pyritään standardisoimaan. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman pieni vaihtelu jokaisessa prosessin osassa.
Esimerkiksi linjan tuotevaihto kuvataan videolle ja toiminta pilkotaan analyysiohjelmalla työvaihe kerrallaan. Projektin tuloksena on uusi standardi tuotevaihdosta. Tuloksia seurataan vuorokohtaisen johtamisen avulla, eli jokaisessa vuorossa seurataan tuotannon suunnitelmaa ja verrataan sitä toteutuneeseen tietoon. Tämä on yleensä kehittymisen kannalta kriittisin vaihe etenkin työpaikoilla, joissa on paljon työntekijöitä. Heidän toimintamallinsa tulisi saada mahdollisimman lähelle uutta standardimallia.

Koko projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että sillä on osaava vetäjä ja mukaan saadaan alusta alkaen kyseisen tiimin jäseniä. Oman työn kehittäminen luo uudistuksille hyvän maaperän.
Valiolla tukitoiminnot tuottavat ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin. Koulutusmateriaali koostuu usein videosta, kuvista ja tekstistä. Myös verkkopohjainen oppimisalusta on otettu käyttöön. Sillä opetetaan henkilökunnalle uusia tuotantovaatimuksia, mikä säästää kouluttajien ja esimieste

Teksti: Samuli Vuorinen, toimitusjohtaja, digitaaliset työkalut, Cimteam Oy