Ajankohtaista

KE 4/2018, kolumni, Älykkäiden koneiden ja valmistuksen tutkimusosaaminen tärkeää yrityksille

maanantai 08. lokakuu 2018

Suomen valmistava teollisuus tarvitsee korkeatasoista tutkimusosaamista, joka rakentaa suomalaisen teollisuuden tulevaisuutta ja poikii uutta liiketoimintaa. Tähän haasteeseen on vastattu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Tampereen teknillinen yliopiston (TTY) muodostamalla älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymällä. Vuonna 2015 perustettu Smart Machines and Manufacturing Competence Centre (SMACC) tuo yritysten käyttöön uusia teknologioita ja tukee yritysten kasvua ja kehitystä digitalisaation avulla.
Osaamiskeskittymän painopistealueita ovat vaativa digitaalinen ja hybridivalmistus, digitaalinen tuotekehitys ja digitaaliset kaksoset (virtuaalisten mallien hyödyntäminen suunnittelussa), digitaaliset palveluinnovaatiot ja data-analytiikka, digitaalinen elinkaaren hallinta, älykkäät mekatroniset konejärjestelmät, robotiikka ja automaatio, järjestelmäsuunnittelu ja materiaalitekniikka. SMACCin ydin sijaitsee Tampereella, mutta toiminta-alueena on koko Suomi.

SMACC on rajapinta tutkimuksen ja liiketoiminnan välillä. Sen toiminnan perusta on korkea tieteellinen tutkimus ja osaaminen, laajat kotimaiset ja kansainväliset verkostot sekä monipuoliset tutkimusympäristöt. Osaamiskeskittymä vahvistaa merkittävästi alan ekosysteemin kehittymistä ja tarjoaa yhden luukun periaatteen korkeatasoisen tutkimusosaamisen hyödyntämiseen.
SMACC on älykkäiden koneiden ja valmistuksen alueella toimivien yritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöalusta. Tarkoituksena on edistää mukana olevien yritysten ja organisaatioiden yhteistyötä sekä rakentaa yhdessä kasvua, innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Uusia innovaatioita syntyy tutkimusympäristöjä hyödyntämällä. Osaamiskeskittymässä muodostettu tutkimusympäristöjen verkosto SMACC-Labs tarjoaa valmistavan teollisuuden yritykselle helpon pääsyn huippuluokan laitteistoihin ja osaamiseen ilman suuria investointeja. Ytimen muodostavat VTT:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysympäristöt. Ne on valittu SMACC-Labsiin siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin digitalisoituvaa valmistavaa teollisuutta. Yritykset voivat hyödyntää SMACC-Labsin infroja ja tutkimuslaitosten osaamista omiin tutkimus- ja kehitystarpeisiinsa joustavasti.
Tulevaisuudessa SMACC-Labsin tavoitteena on laajentua koko maan kattavaksi tutkimus- ja kehitysympäristöjen verkostoksi, jossa mukana on sekä tutkimus- ja oppilaitosten infrat että SMACC-yhteisössä mukana olevien yritysten infroja. Näin saadaan paras hyötysuhde julkisille investoinneille ja tehoa yritysten yhteiseen liiketoiminnan kehittämiseen. SMACC tarjoaa yrityksille myös eurooppalaisen dimension, koska sillä on hyvät yhteydet muihin eurooppalaisiin infraverkostoihin.

Tutkittua tietoa kertyy yhteistyön tuloksista. Huhtikuussa 2018 alan asiantuntijoista koottu kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta arvioi SMACCin tutkimuksen laatua, sen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tutkimusympäristöä suhteessa alan johtaviin tutkimuskeskuksiin. Neuvottelukuntaan kuuluneet professori Ludger Frerichs (TU Braunschweig), professori Svetan Ratchev*(Nottinghamin yliopisto) ja professori *Rossi Setchi (Cardiffin yliopisto) olivat vaikuttuneita TTY:n ja VTT:n SMACCille tarjoamista laboratoriotiloista ja huippuluokan tutkimuslaitteistosta.
SMACCin tapa toteuttaa monitieteisiä hankkeita nuorten ja kokeneiden tutkijoiden välisenä yhteistyönä edistää pitkäjänteisesti keskuksen menestymistä myös tulevaisuudessa ja tarjoaa erinomaiset puitteet ketterälle ja joustavalle tutkimustyölle.

Teksti:
professori Kari T. Koskinen & projektipäällikkö Timo Rainio Tampereen teknillinen yliopisto
erityisasiantuntija Päivi Mikkonen & tutkija Päivi Petänen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

PS. Tampereella 8.−11.10.2018 järjestettävä SMACCin tapahtumaviikko tarjoaa mielenkiintoisia puheenvuoroja ja ajatuksia toteuttamalla muun muassa älykkäiden koneiden ja valmistuksen tutkimusseminaarin, workshopeja, Labrathon-tutkimusympäristökierroksen ja alan toimijoiden kohtaamispaikan teemalla ”Kestävää kasvua teollisuuteen”.